Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Maanantai 20. lokakuuta 2008 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 3.Parlamentin kokoonpano
 4.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 5.Yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen
 6.Oikaisu hyväksyttyyn tekstiin (työjärjestyksen 204 a artikla)
 7.Vastaanotetut asiakirjat
 8.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)
 9.Rauenneet kirjalliset kannanotot
 10.Vetoomukset
 11.Käsittelyjärjestys
 12.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 13.Vuokratyö ***II (keskustelu)
 14.Avioliittoasioissa sovellettava laki * - Asetuksen muuttaminen tuomioistuimen toimivallan sekä avioliittoasioissa sovellettavaa lakia koskevien sääntöjen antamisen osalta (keskustelu)
 15.EU:n ja Australian välisen matkustajarekisteritietoja koskevan sopimuksen arviointi - EU:n matkustajarekisteri (keskustelu)
 16.Erasmus mundus -ohjelma (2009-2013) ***I (keskustelu)
 17.Internetiä ja muita viestintäteknologioita käyttävien lasten suojelu ***I (keskustelu)
 18.Turskakantojen elpyminen * (keskustelu)
 19.Yhteisön syrjäisimmille alueille rekisteröityjen kalastuslaivastojen hallinnointi * (keskustelu)
 20.Maailmanlaajuisen ilmastonmuutosliittouman luominen Euroopan unionin ja ilmastonmuutokselle altteimpien köyhien kehitysmaiden välille (lyhyt esittely)
 21.Hallintotapa ja kumppanuus kansallisella, alueellisella ja hankekohtaisella tasolla aluepolitiikan alalla (lyhyt esittely)
 22.Parempi säädöskäytäntö 2006 -kertomus toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden sekä niiden soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan mukaisesti (lyhyt esittely)
 23.Yhteisön oikeuden soveltamisen valvonta (lyhyt esittely)
 24.Sääntelyvirastojen institutionaalisten näkökulmien tulevaa sopimusta koskeva strategia (lyhyt esittely)
 25.Seuraavan istunnon esityslista
 26.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (153 kb) Läsnäololista (58 kb) 
 
Pöytäkirja (139 kb) Läsnäololista (23 kb) 
 
Pöytäkirja (221 kb) Läsnäololista (62 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö