Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv
2008. október 20., Hétfő - Strasbourg
 1.Az ülésszak folytatása
 2.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 3.A Parlament tagjai
 4.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 5.Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása
 6.Helyesbítés elfogadott szöveghez (az eljárási szabályzat 204a. cikke)
 7.Dokumentumok benyújtása
 8.Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)
 9.Tárgytalan írásbeli nyilatkozatok
 10.Petíciók
 11.Ügyrend
 12.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 13.Munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzés ***II (vita)
 14.A házassági ügyekben alkalmazandó jog * - A házassági ügyekben alkalmazandó jogra vonatkozó szabályok bevezetéséről szóló tanácsi rendelet módosítása (vita)
 15.Az Ausztrália-EU PNR-megállapodás értékelése - Az EU és a PNR-adatok (vita)
 16.Erasmus Mundus program (2009-2013) ***I (vita)
 17.A gyermekek védelme az internet és egyéb kommunikációs technológiák használata során ***I (vita)
 18.A tőkehal-állomány helyreállítása * (vita)
 19.A Közösség legkülső régióiban nyilvántartott halászflották igazgatása * (vita)
 20.Az éghajlatváltozás elleni globális szövetség kiépítése az Európai Unió és az éghajlatváltozás által leginkább veszélyeztetett szegény fejlődő országok között (rövid ismertetés)
 21.Kormányzás és partnerség nemzeti, regionális és projektalapon a regionális politika terén (rövid ismertetés)
 22.„A jogalkotás minőségének javítása - 2006” a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv 9. cikke értelmében (rövid ismertetés)
 23.A közösségi jog alkalmazásának nyomon követése (rövid ismertetés)
 24.A szabályozó ügynökségek intézményi aspektusainak jövőbeli rendezésére vonatkozó stratégiáról szóló jelentés (rövid ismertetés)
 25.A következő ülésnap napirendje
 26.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
Jegyzőkönyv (155 kb) Jelenléti ív (58 kb) 
 
Jegyzőkönyv (140 kb) Jelenléti ív (23 kb) 
 
Jegyzőkönyv (229 kb) Jelenléti ív (61 kb) 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat