Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Pirmdiena, 2008. gada 20. oktobris - Strasbūra
 1.Sesijas atsākšana
 2.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 3.Parlamenta sastāvs
 4.Komiteju un delegāciju sastāvs
 5.Koplēmuma procedūrā pieņemto tiesību aktu parakstīšana
 6.Kļūdu labojums pieņemtā tekstā (Reglamenta 204.a pants)
 7.Dokumentu iesniegšana
 8.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)
 9.Spēku zaudējušas rakstiskas deklarācijas
 10.Lūgumraksti
 11.Darba kārtība
 12.Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
 13.Pagaidu darba aģentūras ***II (debates)
 14.Laulības lietās piemērojamās tiesības * - Padomes regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2201/2003 attiecībā uz jurisdikciju laulības lietās un ievieš noteikumus par šajās lietās piemērojamajām tiesībām (debates)
 15.Austrālijas un ES PDR nolīguma novērtējums - ES pasažieru datu reģistri (debates)
 16.Erasmus Mundus programma (2009.-2013. gads) ***I (debates)
 17.Bērnu aizsardzība, kuri izmanto internetu un citas saziņas tehnoloģijas ***I (debates)
 18.Mencu krājumu atjaunošana * (debates)
 19.Kopienas attālākajos reģionos reģistrēto zvejas flotu pārvaldība * (debates)
 20.Pasaules klimata pārmaiņu alianses izveidošana starp Eiropas Savienību un nabadzīgajām jaunattīstības valstīm, ko īpaši apdraud klimata pārmaiņas (īss izklāsts)
 21.Pārvaldība un partnerība reģionālās politikas jomā valstu, reģionu un projektu līmenī (īss izklāsts)
 22.Komisijas ziņojums „Tiesību aktu labāka izstrāde 2006” saskaņā ar Protokola par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa piemērošanu 9. pantu (īss izklāsts)
 23.Kopienas tiesību piemērošanas pārraudzība (īss izklāsts)
 24.Stratēģija regulatīvo aģentūru institucionālo aspektu noteikšanai nākotnē (īss izklāsts)
 25.Nākamās sēdes darba kārtība
 26.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (149 kb) Apmeklējumu reģistrs (58 kb) 
 
Protokols (135 kb) Apmeklējumu reģistrs (23 kb) 
 
Protokols (223 kb) Apmeklējumu reģistrs (63 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika