Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Poniedziałek, 20 października 2008 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.Skład Parlamentu
 4.Skład komisji i delegacji
 5.Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji
 6.Sprostowanie do przyjętego dokumentu (art. 204a Regulaminu)
 7.Składanie dokumentów
 8.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)
 9.Upadłe oświadczenia pisemne
 10.Petycje
 11.Porządek obrad
 12.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 13.Praca tymczasowa ***II (debata)
 14.Prawo właściwe w sprawach małżeńskich * - Zmiana rozporządzenia w odniesieniu do jurysdykcji i ustanawiająca zasady dotyczące prawa właściwego w sprawach małżeńskich (debata)
 15.Ocena umowy PNR Australia - UE - Unia Europejska i dane PNR (debata)
 16.Program Erasmus Mundus (2009-2013) ***I (debata)
 17.Ochrona dzieci korzystających z internetu i innych technologii komunikacyjnych ***I (debata)
 18.Odnowienie zasobów dorsza * (debata)
 19.Zarządzanie flotami rybackimi zarejestrowanymi w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty * (debata)
 20.Stworzenie światowego sojuszu na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym (krótkie przedstawienie)
 21.Zarządzanie i partnerstwo na poziomie krajowym i regionalnym i podstawy dla projektów w dziedzinie polityki regionalnej (krótkie przedstawienie)
 22.„Lepsze stanowienie prawa 2006” zgodnie z art. 9 Protokołu w sprawie stosowania zasady pomocniczości i proporcjonalności (krótkie przedstawienie)
 23.Kontrola stosowania prawa wspólnotowego (krótkie przedstawienie)
 24.Strategia przyszłego rozwiązywania kwestii instytucjonalnych dotyczących agencji regulacyjnych (krótkie przedstawienie)
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia
 26.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (151 kb) Lista obecności (58 kb) 
 
Protokół (137 kb) Lista obecności (23 kb) 
 
Protokół (230 kb) Lista obecności (63 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności