Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Luni, 20 octombrie 2008 - Strasbourg
 1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 3.Componenţa Parlamentului
 4.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 5.Semnarea actelor adoptate în cadrul procedurii de codecizie
 6.Rectificare la un text adoptat (articolul 204a din Regulamentul de procedură)
 7.Depunere de documente
 8.Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere)
 9.Declaraţii scrise caduce
 10.Petiţii
 11.Ordinea lucrărilor
 12.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 13.Munca prin agent de muncă temporară ***II (dezbatere)
 14.Legea aplicabilă în materie matrimonială * - Modificarea regulamentului în ceea ce priveşte competenţa şi instituirea unor dispoziţii privind legea aplicabilă în materie matrimonială (dezbatere)
 15.Evaluarea Acordului PNR Australia - UE - Uniunea Europeană şi PNR (dezbatere)
 16.Programul Erasmus Mundus (2009-2013) ***I (dezbatere)
 17.Protecţia copiilor care utilizează internetul şi alte tehnologii de comunicare ***I (dezbatere)
 18.Refacerea rezervelor de cod * (dezbatere)
 19.Gestionarea flotelor de pescuit înregistrate în regiunile ultraperiferice * (dezbatere)
 20.Crearea unei Alianţe mondiale împotriva schimbărilor climatice între Uniunea Europeană şi ţările sărace în curs de dezvoltare (prezentare succintă)
 21.Guvernare şi parteneriat la nivel naţional, regional şi de proiect în domeniul politicii regionale (prezentare succintă)
 22.O mai bună legiferare 2006, în conformitate cu articolul 9 din Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii (prezentare succintă)
 23.Al 24-lea raport anual al Comisiei privind monitorizarea aplicării dreptului comunitar (prezentare succintă)
 24.Strategie pentru rezolvarea viitoare a aspectelor instituţionale ale agenţiilor de reglementare (prezentare succintă)
 25.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 26.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (157 kb) Listă de prezență (58 kb) 
 
Proces-verbal (144 kb) Listă de prezență (23 kb) 
 
Proces-verbal (224 kb) Listă de prezență (63 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate