Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Pondelok, 20. októbra 2008 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Zloženie Parlamentu
 4.Zloženie výborov a delegácií
 5.Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe
 6.Korigendum k textu prijatému Parlamentom (článok 204 a rokovacieho poriadku)
 7.Predložené dokumenty
 8.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)
 9.Prepadnuté písomné vyhlásenia
 10.Petície
 11.Program práce
 12.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 13.Dočasná agentúrna práca ***II (rozprava)
 14.Rozhodné právo v manželských veciach * - Zmena a doplnenie nariadenia, pokiaľ ide o súdnu právomoc a zavedenie pravidiel týkajúcich sa rozhodného práva v manželských veciach (rozprava)
 15.Zhodnotenie dohody o údajoch PNR medzi EÚ a Austráliou - Osobné záznamy cestujúcich (PNR) na úrovni EÚ (rozprava)
 16.Program Erasmus Mundus (2009 – 2013) ***I (rozprava)
 17.Ochrana detí, ktoré používajú internet a iné komunikačné technológie ***I (rozprava)
 18.Obnova zásob tresky * (rozprava)
 19.Riadenie rybárskych flotíl zaregistrovaných v najvzdialenejších regiónoch Spoločenstva * (rozprava)
 20.Vytvorenie globálnej aliancie proti zmene klímy medzi EÚ a chudobnými rozvojovými krajinami, ktoré sú najviac ohrozené zmenou klímy (stručná prezentácia)
 21.Riadenie a partnerstvo na národnej a regionálnej úrovni a o základe pre projekty v oblasti regionálnej politiky (stručná prezentácia)
 22.Kvalitnejšia legislatíva v roku 2006 podľa článku 9 Protokolu o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality (stručná prezentácia)
 23.Monitorovanie uplatňovania práva Spoločenstva (stručná prezentácia)
 24.Stratégia budúceho zavádzania inštitucionálnych aspektov regulačných agentúr (stručná prezentácia)
 25.Program rokovania na nasledujúci deň
 26.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (151 kb) Prezenčná listina (58 kb) 
 
Zápisnica (134 kb) Prezenčná listina (23 kb) 
 
Zápisnica (225 kb) Prezenčná listina (63 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia