Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Måndagen den 20 oktober 2008 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Parlamentets sammansättning
 4.Utskottens och delegationernas sammansättning
 5.Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet
 6.Rättelse till en antagen text (artikel 204 a i arbetsordningen)
 7.Inkomna dokument
 8.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)
 9.Bortfallna skriftliga förklaringar
 10.Framställningar
 11.Arbetsplan
 12.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 13.Arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag ***II (debatt)
 14.Tillämplig lag i äktenskapsmål * - Ändring av förordning om domstols behörighet och införande av bestämmelser om tillämplig lag i äktenskapsmål (debatt)
 15.Utvärdering av avtalet mellan Australien och EU om passageraruppgifter (PNR) - Europeiska unionen och passageraruppgifter (debatt)
 16.Programmet Erasmus Mundus (2009–2013) ***I (debatt)
 17.Skydd av barn vid användning av Internet och annan kommunikationsteknik ***I (debatt)
 18.Återhämtning av torskbestånd * (debatt)
 19.Förvaltning av fiskeflottor som är registrerade i gemenskapens yttersta randområden * (debatt)
 20.Att skapa en global klimatförändringsallians (kortfattad redogörelse)
 21.Styrelseformer och partnerskap på nationell och regional grundval samt på projektbasis inom regionalpolitiken (kortfattad redogörelse)
 22.Bättre lagstiftning 2006 i enlighet med artikel 9 i protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna (kortfattad redogörelse)
 23.Kontroll av gemenskapsrättens tillämpning (kortfattad redogörelse)
 24.Strategi för den framtida uppgörelsen om de institutionella aspekterna på EU:s tillsynsmyndigheter (kortfattad redogörelse)
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde
 26.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (154 kb) Närvarolista (58 kb) 
 
Protokoll (139 kb) Närvarolista (23 kb) 
 
Protokoll (223 kb) Närvarolista (63 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy