Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο

5. Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 115 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Βενεζουέλα

- Fernando Fernández Martín, Sérgio Marques, Charles Tannock, Bernd Posselt και Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τους δημόσιους υπαλλήλους που δεν δικαιούνται να θέσουν υποψηφιότητα σε δημοτικές και περιφερειακές εκλογές στη Βενεζουέλα(B6-0549/2008),

- Mieczysław Edmund Janowski, Inese Vaidere, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan και Ewa Tomaszewska, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βενεζουέλα (B6-0553/2008),

- Ignasi Guardans Cambó, Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, sσχετικά με τους δημόσιους υπαλλήλους που δεν δικαιούνται να θέσουν υποψηφιότητα σε δημοτικές και περιφερειακές εκλογές στη Βενεζουέλα (B6-0555/2008).

II.   Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: μάχες στις ανατολικές συνοριακές περιοχές

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, Sophia in 't Veld, Fiona Hall και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το Κονγκό: συγκρούσεις στις περιοχές πλησίον των ανατολικών συνόρων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (B6-0556/2008),

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson και Thijs Berman, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τις συγκρούσεις στα ανατολικά σύνορα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (B6-0559/2008),

- Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda και Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το Kivu (Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό) (B6-0563/2008),

- Jürgen Schröder, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt, Tunne Kelam και Hans-Peter Mayer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τις συγκρούσεις στις περιοχές πλησίον των ανατολικών συνόρων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (B6-0565/2008),

- Luisa Morgantini, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις συγκρούσεις στις περιοχές πλησίον των ανατολικών συνόρων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (B6-0568/2008),

- Eoin Ryan, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka και Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με το Κονγκό: συγκρούσεις στις περιοχές πλησίον των ανατολικών συνόρων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (B6-0569/2008).

III.   Βιρμανία/Μυανμάρ

- Gintaras Didžiokas, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski, Ewa Tomaszewska και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βιρμανία (B6-0554/2008),

- Jules Maaten, Μάριος Ματσάκης, Marco Cappato και Marco Pannella, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Βιρμανία (B6-0557/2008),

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock και Ana Maria Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την κατάσταση στη Βιρμανία (B6-0558/2008),

- Frithjof Schmidt και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στη Βιρμανία (B6-0564/2008),

- Geoffrey Van Orden, Laima Liucija Andrikienė, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Colm Burke, Eija-Riitta Korhola και Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τη Βιρμανία (B6-0566/2008),

- Jens Holm, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Βιρμανία/Μυανμάρ(B6-0567/2008).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 142 του Κανονισμού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου