Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 21 października 2008 r. - Strasburg

5. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 115 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I.   Wenezuela

- Fernando Fernández Martín, Sérgio Marques, Charles Tannock, Bernd Posselt i Laima Liucija Andrikienė w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie urzędników, którzy nie mają prawa wystartować w wyborach do rad miejskich i regionalnych w Wenezueli (B6-0549/2008),

- Mieczysław Edmund Janowski, Inese Vaidere, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan i Ewa Tomaszewska w imieniu grupy UEN, w sprawie łamania praw człowieka w Wenezueli (B6-0553/2008),

- Ignasi Guardans Cambó, Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea i Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE, w sprawie urzędników, którzy nie mają prawa wystartować w wyborach do rad miejskich i regionalnych w Wenezueli (B6-0555/2008).

II.   Demokratyczna Republika Kongo: starcia ww wschodnich strefach granicznych

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, Sophia in 't Veld, Fiona Hall i Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE, w sprawie Kongo: starcia w strefach niedaleko zachodniej granicy Republiki Kongo (B6-0556/2008),

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson i Thijs Berman w imieniu grupy PSE, w sprawie starć na zachodniej granicy Republiki Kongo (B6-0559/2008),

- Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda i Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Kivu (Republika Demokratyczna Kongo) (B6-0563/2008),

- Jürgen Schröder, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt, Tunne Kelam i Hans-Peter Mayer w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie starć w strefach niedaleko zachodniej granicy Republiki Demokratycznej Kongo (B6-0565/2008),

- Luisa Morgantini w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie starć w strefach niedaleko zachodniej granicy Republiki Demokratycznej Kongo (B6-0568/2008),

- Eoin Ryan, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka i Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN,w sprawie Kongo: starcia w strefach niedaleko zachodniej granicy Republiki Demokratycznej Kongo (B6-0569/2008).

III.   Birma

- Gintaras Didžiokas, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski, Ewa Tomaszewska i Adam Bielan w imieniu grupy UEN, w sprawie praw człowieka w Birmie (B6-0554/2008),

- Jules Maaten, Marios Matsakis, Marco Cappato i Marco Pannella w imieniu grupy ALDE, w sprawie Birmy (B6-0557/2008),

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock i Ana Maria Gomes w imieniu grupy PSE, w sprawie sytuacji w Birmie (B6-0558/2008),

- Frithjof Schmidt i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Birmie (B6-0564/2008),

- Geoffrey Van Orden, Laima Liucija Andrikienė, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Colm Burke, Eija-Riitta Korhola i Tunne Kelam w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie Birmy (B6-0566/2008),

- Jens Holm w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Birmy/Myanmar (B6-0567/2008).

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 142 Regulaminu.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności