Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2085(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0370/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0370/2008

Συζήτηση :

PV 21/10/2008 - 6
CRE 21/10/2008 - 6

Ψηφοφορία :

PV 22/10/2008 - 6.2
CRE 22/10/2008 - 6.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0513

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο

6. Προκλήσεις όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις στην ΕΕ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με προκλήσεις όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις στην ΕΕ [2008/2085(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Jan Andersson (A6-0370/2008)

Ο Jan Andersson παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Małgorzata Handzlik (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Tadeusz Zwiefka (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Jacek Protasiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Stephen Hughes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Luigi Cocilovo, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ewa Tomaszewska, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Mary Lou McDonald, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Hanne Dahl, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Roberto Fiore, μη εγγεγραμμένος, Gunnar Hökmark, Magda Kósáné Kovács, Olle Schmidt, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Hélène Goudin, Philip Bushill-Matthews, Proinsias De Rossa, Anne E. Jensen, Jan Tadeusz Masiel και Thomas Mann.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zuzana Roithová, Csaba Sándor Tabajdi, Marian Harkin, Bairbre de Brún, Luca Romagnoli, Mairead McGuinness, Κώστας Μποτόπουλος, Søren Bo Søndergaard, Elmar Brok, Yannick Vaugrenard και Ilda Figueiredo.

Παρεμβαίνουν οι Vladimír Špidla και Jan Andersson.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING

Πρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου