Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2085(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0370/2008

Ingivna texter :

A6-0370/2008

Debatter :

PV 21/10/2008 - 6
CRE 21/10/2008 - 6

Omröstningar :

PV 22/10/2008 - 6.2
CRE 22/10/2008 - 6.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0513

Protokoll
Tisdagen den 21 oktober 2008 - Strasbourg

6. De utmaningar som kollektivavtal möter inom EU (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om de utmaningar som kollektivavtal möter inom EU [2008/2085(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Jan Andersson (A6-0370/2008)

Jan Andersson redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen).

Talare: Małgorzata Handzlik (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Tadeusz Zwiefka (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Jacek Protasiewicz för PPE-DE-gruppen, Stephen Hughes för PSE-gruppen, Luigi Cocilovo för ALDE-gruppen, Elisabeth Schroedter för Verts/ALE-gruppen, Ewa Tomaszewska för UEN-gruppen, Mary Lou McDonald för GUE/NGL-gruppen, Hanne Dahl för IND/DEM-gruppen, Roberto Fiore, grupplös, Gunnar Hökmark, Magda Kósáné Kovács, Olle Schmidt, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Hélène Goudin, Philip Bushill-Matthews, Proinsias De Rossa, Anne E. Jensen, Jan Tadeusz Masiel och Thomas Mann.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Zuzana Roithová, Csaba Sándor Tabajdi, Marian Harkin, Bairbre de Brún, Luca Romagnoli, Mairead McGuinness, Costas Botopoulos, Søren Bo Søndergaard, Elmar Brok, Yannick Vaugrenard och Ilda Figueiredo.

Talare: Vladimír Špidla och Jan Andersson.

ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING

Talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.2 i protokollet av den 21.10.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy