Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2523(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0543/2008

Разисквания :

PV 21/10/2008 - 7
CRE 21/10/2008 - 7

Гласувания :

PV 22/10/2008 - 4.2
CRE 22/10/2008 - 4.2

Приети текстове :

P6_TA(2008)0506

Протокол
Вторник, 21 октомври 2008 г. - Страсбург

7. Среща на Европейския съвет (15-16 октомври 2008 г.) (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад на Европейския съвет и изявление на Комисията: Среща на Европейския съвет (15-16 октомври 2008 г.)

Председателят направи кратко изявление като увод на разискването.

Nicolas Sarkozy (действащ председател на Съвета) докладва.

José Manuel Barroso (председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Joseph Daul, от името на групата PPE-DE, Martin Schulz, от името на групата PSE, Graham Watson, от името на групата ALDE, Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, Cristiana Muscardini, от името на групата UEN, Francis Wurtz, от името на групата GUE/NGL, Nigel Farage, от името на групата IND/DEM, Bruno Gollnisch, независим член на ЕП, Nicolas Sarkozy, José Manuel Barroso, Hartmut Nassauer, Robert Goebbels, Marielle De Sarnez, Konrad Szymański, Philippe de Villiers, Sergej Kozlík, José Manuel García-Margallo y Marfil, Poul Nyrup Rasmussen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Bernard Wojciechowski, Hans-Peter Martin, Margie Sudre, Martin Schulz, Nicolas Sarkozy и José Manuel Barroso.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martine ROURE
Заместник-председател

Изказаха се: Gilles Savary, Robert Atkins, който изрази съжаление относно забавянето при провеждането на разискването, Linda McAvan, Margarita Starkevičiūtė, John Bowis, Bernard Poignant, Lena Ek, Alexander Radwan, Pervenche Berès, Jacek Saryusz-Wolski, Dariusz Rosati, Avril Doyle, Ieke van den Burg, Paul Rübig, Giles Chichester и Ryszard Czarnecki.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Zuzana Roithová, Stavros Lambrinidis, Marios Matsakis, Marie Anne Isler Béguin и Mirosław Mariusz Piotrowski.

Изказаха се: Jean-Pierre Jouyet (действащ председател на Съвета) и Joaquín Almunia (член на Комисията).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Hartmut Nassauer, от името на групата PPE-DE, относно резултатите от срещата на Европейския съвет в Брюксел на 15 и 16 октомври 2008 г. (B6-0543/2008),

- Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Adam Bielan, Brian Crowley, Ryszard Czarnecki, от името на групата UEN, относно Европейския съвет от 15-16 октомври 2008 г. (B6-0550/2008),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Margarita Starkevičiūtė, от името на групата ALDE, относно заседанието на Европейския съвет от 15 и 16 октомври 2008 г. (B6-0551/2008),

- Martin Schulz, Hannes Swoboda, Robert Goebbels, Pervenche Berès, Linda McAvan, Jan Marinus Wiersma, от името на групата PSE, относно резултатите от заседанието на Европейския съвет в Брюксел на 15 и16 октомври 2008 г. (B6-0552/2008),

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, от името на групата Verts/ALE, относно заседанието на Европейския съвет на 15-16 октомври 2008 г. (B6-0560/2008),

- Francis Wurtz, Umberto Guidoni, Roberto Musacchio, Esko Seppänen, Eva-Britt Svensson, Sahra Wagenknecht, от името на групата GUE/NGL, относно Европейския съвет на 15 и 16 октомври 2008 г. (B6-0561/2008).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.2 от протокола от 22.10.2008.

Правна информация - Политика за поверителност