Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/2523(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0543/2008

Debatten :

PV 21/10/2008 - 7
CRE 21/10/2008 - 7

Stemmingen :

PV 22/10/2008 - 4.2
CRE 22/10/2008 - 4.2

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0506

Notulen
Dinsdag 21 oktober 2008 - Straatsburg

7. Bijeenkomst van de Europese Raad (15-16 oktober 2008) (debat)
Volledige verslagen

Verslag van de Europese Raad en Verklaring van de Commissie: Bijeenkomst van de Europese Raad (15-16 oktober 2008)

De Voorzitter legt een korte verklaring af en leidt het debat in.

Nicolas Sarkozy (fungerend voorzitter van de Raad) brengt verslag uit.

José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-DE-Fractie, Martin Schulz, namens de PSE-Fractie, Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, Cristiana Muscardini, namens de UEN-Fractie, Francis Wurtz, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de IND/DEM-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-ingeschrevene, Nicolas Sarkozy, José Manuel Barroso, Hartmut Nassauer, Robert Goebbels, Marielle De Sarnez, Konrad Szymański, Philippe de Villiers, Sergej Kozlík, José Manuel García-Margallo y Marfil, Poul Nyrup Rasmussen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Bernard Wojciechowski, Hans-Peter Martin, Margie Sudre, Martin Schulz, Nicolas Sarkozy en José Manuel Barroso.

VOORZITTER: Martine ROURE
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Gilles Savary, Robert Atkins, die de vertraging bij het verloop van het debat betreurt, Linda McAvan, Margarita Starkevičiūtė, John Bowis, Bernard Poignant, Lena Ek, Alexander Radwan, Pervenche Berès, Jacek Saryusz-Wolski, Dariusz Rosati, Avril Doyle, Ieke van den Burg, Paul Rübig, Giles Chichester en Ryszard Czarnecki.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zuzana Roithová, Stavros Lambrinidis, Marios Matsakis, Marie Anne Isler Béguin en Mirosław Mariusz Piotrowski.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Pierre Jouyet (fungerend voorzitter van de Raad) en Joaquín Almunia (lid van de Commissie).

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Hartmut Nassauer, namens de PPE-DE-Fractie, over de resultaten van de bijeenkomst van de Europese Raad van 15 en 16 oktober 2008 in Brussel (B6-0543/2008),

- Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Adam Bielan, Brian Crowley, Ryszard Czarnecki, namens de UEN-Fractie, over de Europese Raad van 15 en 16 oktober 2008 (B6-0550/2008),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Margarita Starkevičiūtė, namens de ALDE-Fractie, over de Europese Raad van 15 en 16 oktober 2008 (B6-0551/2008),

- Martin Schulz, Hannes Swoboda, Robert Goebbels, Pervenche Berès, Linda McAvan, Jan Marinus Wiersma, namens de PSE-Fractie, over de resultaten van de Europese Raad in Brussel van 15 en 16 oktober 2008 (B6-0552/2008),

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, namens de Verts/ALE-Fractie, over de Europese Raad van 15-16 oktober 2008 (B6-0560/2008),

- Francis Wurtz, Umberto Guidoni, Roberto Musacchio, Esko Seppänen, Eva-Britt Svensson, Sahra Wagenknecht, namens de GUE/NGL-Fractie, over de Europese Raad van 15-16 oktober 2008 (B6-0561/2008).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.2 van de notulen van 22.10.2008.

Juridische mededeling - Privacybeleid