Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2523(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B6-0543/2008

Debaty :

PV 21/10/2008 - 7
CRE 21/10/2008 - 7

Głosowanie :

PV 22/10/2008 - 4.2
CRE 22/10/2008 - 4.2

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0506

Protokół
Wtorek, 21 października 2008 r. - Strasburg

7. Posiedzenie Rady Europejskiej (15-16 października 2008 r.) (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie Rady Europejskiej i oświadczenie Komisji: Posiedzenie Rady Europejskiej (15-16 października 2008 r.)

Przewodniczący złożył krótkie oświadczenie wprowadzające debatę.

Nicolas Sarkozy (urzędujący przewodniczący Rady) złożył sprawozdanie.

José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE-DE, Martin Schulz w imieniu grupy PSE, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Cristiana Muscardini w imieniu grupy UEN, Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy IND/DEM, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Nicolas Sarkozy, José Manuel Barroso, Hartmut Nassauer, Robert Goebbels, Marielle De Sarnez, Konrad Szymański, Philippe de Villiers, Sergej Kozlík, José Manuel García-Margallo y Marfil, Poul Nyrup Rasmussen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Bernard Wojciechowski, Hans-Peter Martin, Margie Sudre, Martin Schulz, Nicolas Sarkozy i José Manuel Barroso.

PRZEWODNICTWO: Martine ROURE
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Gilles Savary, Robert Atkins, ubolewając nad opóźnieniami w debacie, Linda McAvan, Margarita Starkevičiūtė, John Bowis, Bernard Poignant, Lena Ek, Alexander Radwan, Pervenche Berès, Jacek Saryusz-Wolski, Dariusz Rosati, Avril Doyle, Ieke van den Burg, Paul Rübig, Giles Chichester i Ryszard Czarnecki.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zuzana Roithová, Stavros Lambrinidis, Marios Matsakis, Marie Anne Isler Béguin i Mirosław Mariusz Piotrowski.

Głos zabrali: Jean-Pierre Jouyet (urzędujący przewodniczący Rady) i Joaquín Almunia (członek Komisji).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Hartmut Nassauer w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie wyników szczytu Rady Europejskiej w dniach 15-16 października 2008 r. w Brukseli (B6-0543/2008),

- Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Adam Bielan, Brian Crowley, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy UEN, w sprawie szczytu Rady Europejskiej w dniach 15 i 16 października 2008 r. (B6-0550/2008),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Margarita Starkevičiūtė w imieniu grupy ALDE, w sprawie szczytu Rady Europejskiej w dniach 15-16 października 2008 r. (B6-0551/2008),

- Martin Schulz, Hannes Swoboda, Robert Goebbels, Pervenche Berès, Linda McAvan, Jan Marinus Wiersma w imieniu grupy PSE, w sprawie wyników posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 15 i 16 października 2008 r. w Brukseli (B6-0552/2008),

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie szczytu Rady Europejskiej w dniach 15 i 16 października 2008 r. (B6-0560/2008),

- Francis Wurtz, Umberto Guidoni, Roberto Musacchio, Esko Seppänen, Eva-Britt Svensson, Sahra Wagenknecht w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie szczytu Rady Europejskiej w dniach 15 i 16 października 2008 r. (B6-0561/2008).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.2 protokołu z dnia 22.10.2008.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności