Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2523(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0543/2008

Rozpravy :

PV 21/10/2008 - 7
CRE 21/10/2008 - 7

Hlasovanie :

PV 22/10/2008 - 4.2
CRE 22/10/2008 - 4.2

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0506

Zápisnica
Utorok, 21. októbra 2008 - Štrasburg

7. Zasadnutie Európskej rady (15.- 16. októbra 2008) (rozprava)
Doslovný zápis

Správa Európskej rady a vyhlásenie: Zasadnutie Európskej rady (15.- 16. októbra 2008)

Predseda vystúpil s krátkym vyhlásením, ktorým uviedol rozpravu.

Nicolas Sarkozy (úradujúci predseda Rady) vystúpil so správou.

José Manuel Barroso (predseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Joseph Daul za skupinu PPE-DE, Martin Schulz za skupinu PSE, Graham Watson za skupinu ALDE, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Cristiana Muscardini za skupinu UEN, Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu IND/DEM, Bruno Gollnisch nezávislý poslanec, Nicolas Sarkozy, José Manuel Barroso, Hartmut Nassauer, Robert Goebbels, Marielle De Sarnez, Konrad Szymański, Philippe de Villiers, Sergej Kozlík, José Manuel García-Margallo y Marfil, Poul Nyrup Rasmussen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Bernard Wojciechowski, Hans-Peter Martin, Margie Sudre, Martin Schulz, Nicolas Sarkozy a José Manuel Barroso.

PREDSEDNÍCTVO: Martine ROURE
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Gilles Savary, Robert Atkins, ktorí vyjadrili poľutovanie nad oneskorením rozpravy, Linda McAvan, Margarita Starkevičiūtė, John Bowis, Bernard Poignant, Lena Ek, Alexander Radwan, Pervenche Berès, Jacek Saryusz-Wolski, Dariusz Rosati, Avril Doyle, Ieke van den Burg, Paul Rübig, Giles Chichester a Ryszard Czarnecki.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Zuzana Roithová, Stavros Lambrinidis, Marios Matsakis, Marie Anne Isler Béguin a Mirosław Mariusz Piotrowski.

Vystúpili: Jean-Pierre Jouyet (úradujúci predseda Rady) a Joaquín Almunia (člen Komisie).

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods.2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Hartmut Nassauer za skupinu PPE-DE, o záveroch zasadnutia Európskej rady v Bruseli z 15. – 16. októbra 2008 (B6-0543/2008),

- Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Adam Bielan, Brian Crowley, Ryszard Czarnecki za skupinu UEN, o zasadnutí Európskej rady z 15. – 16. októbra 2008 (B6-0550/2008),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Margarita Starkevičiūtė za skupinu ALDE, o zasadnutí Európskej rady 15. – 16. októbra 2008 (B6-0551/2008),

- Martin Schulz, Hannes Swoboda, Robert Goebbels, Pervenche Berès, Linda McAvan, Jan Marinus Wiersma za skupinu PSE, o záveroch zasadnutia Európskej rady, ktoré sa konalo v Bruseli 15. a 16. októbra 2008 (B6-0552/2008),

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE, o zasadnutí Európskej rady z 15. – 16. októbra 2008 (B6-0560/2008),

- Francis Wurtz, Umberto Guidoni, Roberto Musacchio, Esko Seppänen, Eva-Britt Svensson, Sahra Wagenknecht za skupinu GUE/NGL, o zasadnutí Európskej rady z 15. – 16. októbra 2008 (B6-0561/2008).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.2 zápisnice zo dňa 22.10.2008.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia