Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2064(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0356/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0356/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 21/10/2008 - 8.16
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0492

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο

8.16. Διακυβέρνηση και εταιρική σχέση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και μια βάση για τα σχέδια στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη διακυβέρνηση και την εταιρική σχέση στο εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, και μια βάση για τα σχέδια στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής [2008/2064(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Jean Marie Beaupuy (A6-0356/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0492)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου