Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 21. října 2008 - Štrasburk

8. Hlasování
Doslovné záznamy

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.

°
° ° °

Vystoupil Jan Andersson za skupinu PSE, který podle čl. 170 odst. 4 jednacího řádu požádal, aby se o jeho zprávě o výzvách v oblasti kolektivních dohod v EU (A6-0370/2008) hlasovalo zítra.

Parlament žádost schválil.

°
° ° °


8.1. Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem: Řešení problému zásobování ropou (článek 117 jednacího řádu)

8.2. Dohoda ES-Nový Zéland o vědeckotechnické spolupráci * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

8.3. Protokol o spolupráci mezi Mezinárodní organizací pro civilní letectví a Evropským společenstvím týkající se bezpečnostních auditů a inspekcí a souvisejících záležitostí * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

8.4. Pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

8.5. Jednoduché tlakové nádoby (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

8.6. Dodatková ochranná osvědčení pro léčivé přípravky (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

8.7. Použití protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o ES (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

8.8. Kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví letecké dopravy (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

8.9. Systém vlastních zdrojů Společenství * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

8.10. Rámcové rozhodnutí Rady o evropském důkazním příkazu k zajištění předmětů, listin a údajů pro účely řízení v trestních věcech (evropský příkaz)* (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

8.11. Obnova stavů tresky * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

8.12. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

8.13. Opravný rozpočet č. 7/2008 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

8.14. Uvolnění prostředů z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

8.15. Založení globální aliance pro změnu klimatu (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

8.16. Vládnutí a partnerství na národním, regionálním a projektovém základě v oblasti regionální politiky (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

8.17. Zdokonalení tvorby právních předpisů v roce 2006 podle článku 9 Protokolu o uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

8.18. Kontrola uplatňování práva Společenství (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

8.19. Strategie pro budoucí dohodu o institucionálních aspektech regulačních agentur (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

8.20. Zatýkací rozkaz na Josepha Konyho s ohledem na jeho proces před Mezinárodním trestním tribunálem (hlasování)

8.21. Program Erasmus Mundus (2009–2013) ***I (hlasování)

8.22. Bezpečnostní pravidla a normy pro osobní lodě (přepracované znění) ***I (hlasování)

8.23. Geneticky modifikované mikroorganismy (přepracované znění) ***I (hlasování)

8.24. Statistické vykazování přepravy zboží a cestujících po moři (přepracované znění) ***I (hlasování)

8.25. Statistiky Společenství o obchodu mezi členskými státy ***I (hlasování)

8.26. Právní předpisy použitelné v manželských věcech * (hlasování)

8.27. Řízení rybářského loďstva zapsaného v nejvzdálenějších regionech Společenství * (hlasování)
Právní upozornění - Ochrana soukromí