Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 21 octombrie 2008 - Strasbourg

8. Votare
Stenograma

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.

°
° ° °

A intervenit Jan Andersson, în numele Grupului PSE, care a solicitat în conformitate cu articolul 170 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, amânarea votului pentru raportul său cu privire la provocările referitoare la acordurile colective în UE (A6-0370/2008) pentru ora de vot de mâine.

Parlamentul şi-a exprimat acordul cu privire la această cerere.

°
° ° °


8.1. Cerere de consultare a Comitetului Economic şi Social European privind: Răspuns la provocările legate de aprovizionarea cu petrolului (articolul 117 din Regulamentul de procedură)

8.2. Acordul CE/Noua Zeelandă de cooperare științifică și tehnologică * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

8.3. Memorandum de cooperare între Organizația Aviației Civile Internaționale și Comunitatea Europeană privind controalele / inspecțiile în materie de securitate și aspectele conexe * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

8.4. Asigurarea de răspundere civilă auto (versiune codificată) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

8.5. Recipientele simple sub presiune (versiune codificată) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

8.6. Certificatul suplimentar de protecţie pentru medicamente (versiune codificată) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

8.7. Aplicarea Protocolului privind procedura de deficit excesiv anexat Tratatului CE (versiune codificată) * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

8.8. Categorii de înţelegeri şi practici concertate în sectorul transporturilor aeriene (versiune codificată) * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

8.9. Sistemul de resurse proprii ale Comunităţilor * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

8.10. OCTOBER II Framwork decision on obtaining proof in criminal proceedings (European Evidence Warrant) * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

8.11. Refacerea rezervelor de cod * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

8.12. Mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

8.13. Proiect de buget rectificativ nr. 7/2008 (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

8.14. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

8.15. Crearea unei Alianţe mondiale împotriva schimbărilor climatice între Uniunea Europeană şi ţările sărace în curs de dezvoltare (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

8.16. Guvernare şi parteneriat la nivel naţional, regional şi de proiect în domeniul politicii regionale (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

8.17. O mai bună legiferare 2006, în conformitate cu articolul 9 din Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

8.18. Al 24-lea raport anual al Comisiei privind monitorizarea aplicării dreptului comunitar (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

8.19. Strategie pentru rezolvarea viitoare a aspectelor instituţionale ale agenţiilor de reglementare (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

8.20. Trimiterea în judecată și judecarea lui Joseph Kony de către Curtea Penală Internațională (vot)

8.21. Programul Erasmus Mundus (2009-2013) ***I (vot)

8.22. Normele şi standardele de siguranţă pentru navele de pasageri (reformare) ***I (vot)

8.23. Utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic (reformare) ***I (vot)

8.24. Raportările statistice cu privire la transportul maritim de mărfuri şi pasageri (reformare) ***I (vot)

8.25. Statisticile comunitare ale comerţului cu mărfuri între statele membre ***I (vot)

8.26. Legea aplicabilă în materie matrimonială * (vot)

8.27. Gestionarea flotelor de pescuit înregistrate în regiunile ultraperiferice * (vot)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate