Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 21. října 2008 - Štrasburk

12. Vztahy EU-Rusko (rozprava)
CRE

Prohlášení Rady a Komise: Vztahy EU-Rusko

Benita Ferrero-Waldner (členka Komise) a Jean-Pierre Jouyet (úřadující předseda Rady) učinili prohlášení.

Vystoupili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE-DE, Jan Marinus Wiersma za skupinu PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, Adam Bielan za skupinu UEN, Esko Seppänen za skupinu GUE/NGL, Paul Marie Coûteaux za skupinu IND/DEM, Jana Bobošíková nezařazená, Elmar Brok, Reino Paasilinna, Janusz Onyszkiewicz, Rebecca Harms, Konrad Szymański, Vittorio Agnoletto, Gerard Batten a Sylwester Chruszcz.

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

Vystoupili: Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sándor Tabajdi, Henrik Lax, Tatjana Ždanoka, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberto Fiore, Zbigniew Zaleski, Hannes Swoboda, Andrzej Wielowieyski, Hanna Foltyn-Kubicka, Bastiaan Belder, Josef Zieleniec, Libor Rouček, István Szent-Iványi, Laima Liucija Andrikienė, Ioan Mircea Paşcu, Alexander Graf Lambsdorff, Francisco José Millán Mon, Kristian Vigenin, Toomas Savi, Ari Vatanen, Katrin Saks, Jerzy Buzek, Maria Eleni Koppa a Gunnar Hökmark.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Ioannis Varvitsiotis, Adrian Severin, Bogusław Rogalski, Christopher Beazley, Miloš Koterec, Reinhard Rack, Tunne Kelam, Czesław Adam Siekierski a Charles Tannock.

Vystoupili: Jean-Pierre Jouyet a Benita Ferrero-Waldner.

Rozprava je uzavřena.

Právní upozornění - Ochrana soukromí