Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 21. oktoober 2008 - Strasbourg

12. ELi-Venemaa suhted (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: ELi-Venemaa suhted

Benita Ferrero-Waldner (komisjoni liige) ja Jean-Pierre Jouyet (nõukogu eesistuja) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE-DE nimel, Jan Marinus Wiersma fraktsiooni PSE nimel, Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel, Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Adam Bielan fraktsiooni UEN nimel, Esko Seppänen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Paul Marie Coûteaux fraktsiooni IND/DEM nimel, Jana Bobošíková (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elmar Brok, Reino Paasilinna, Janusz Onyszkiewicz, Rebecca Harms, Konrad Szymański, Vittorio Agnoletto, Gerard Batten ja Sylwester Chruszcz.

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Sõna võtsid Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sándor Tabajdi, Henrik Lax, Tatjana Ždanoka, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberto Fiore, Zbigniew Zaleski, Hannes Swoboda, Andrzej Wielowieyski, Hanna Foltyn-Kubicka, Bastiaan Belder, Josef Zieleniec, Libor Rouček, István Szent-Iványi, Laima Liucija Andrikienė, Ioan Mircea Paşcu, Alexander Graf Lambsdorff, Francisco José Millán Mon, Kristian Vigenin, Toomas Savi, Ari Vatanen, Katrin Saks, Jerzy Buzek, Maria Eleni Koppa ja Gunnar Hökmark.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ioannis Varvitsiotis, Adrian Severin, Bogusław Rogalski, Christopher Beazley, Miloš Koterec, Reinhard Rack, Tunne Kelam, Czesław Adam Siekierski ja Charles Tannock.

Sõna võtsid Jean-Pierre Jouyet ja Benita Ferrero-Waldner.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika