Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 21 oktober 2008 - Straatsburg

12. Betrekkingen EU-Rusland (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Betrekkingen EU-Rusland

Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie) en Jean-Pierre Jouyet (fungerend voorzitter van de Raad) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-DE-Fractie, Jan Marinus Wiersma, namens de PSE-Fractie, Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, Adam Bielan, namens de UEN-Fractie, Esko Seppänen, namens de GUE/NGL-Fractie, Paul Marie Coûteaux, namens de IND/DEM-Fractie, Jana Bobošíková, niet-ingeschrevene, Elmar Brok, Reino Paasilinna, Janusz Onyszkiewicz, Rebecca Harms, Konrad Szymański, Vittorio Agnoletto, Gerard Batten en Sylwester Chruszcz.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sándor Tabajdi, Henrik Lax, Tatjana Ždanoka, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberto Fiore, Zbigniew Zaleski, Hannes Swoboda, Andrzej Wielowieyski, Hanna Foltyn-Kubicka, Bastiaan Belder, Josef Zieleniec, Libor Rouček, István Szent-Iványi, Laima Liucija Andrikienė, Ioan Mircea Paşcu, Alexander Graf Lambsdorff, Francisco José Millán Mon, Kristian Vigenin, Toomas Savi, Ari Vatanen, Katrin Saks, Jerzy Buzek, Maria Eleni Koppa en Gunnar Hökmark.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ioannis Varvitsiotis, Adrian Severin, Bogusław Rogalski, Christopher Beazley, Miloš Koterec, Reinhard Rack, Tunne Kelam, Czesław Adam Siekierski en Charles Tannock.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Pierre Jouyet en Benita Ferrero-Waldner.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid