Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 21 października 2008 r. - Strasburg

12. Stosunki UE - Rosja (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Stosunki UE - Rosja

Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) i Jean-Pierre Jouyet (urzędujący przewodniczący Rady) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE-DE, Jan Marinus Wiersma w imieniu grupy PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy ALDE, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, Adam Bielan w imieniu grupy UEN, Esko Seppänen w imieniu grupy GUE/NGL, Paul Marie Coûteaux w imieniu grupy IND/DEM, Jana Bobošíková niezrzeszona, Elmar Brok, Reino Paasilinna, Janusz Onyszkiewicz, Rebecca Harms, Konrad Szymański, Vittorio Agnoletto, Gerard Batten i Sylwester Chruszcz.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sándor Tabajdi, Henrik Lax, Tatjana Ždanoka, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberto Fiore, Zbigniew Zaleski, Hannes Swoboda, Andrzej Wielowieyski, Hanna Foltyn-Kubicka, Bastiaan Belder, Josef Zieleniec, Libor Rouček, István Szent-Iványi, Laima Liucija Andrikienė, Ioan Mircea Paşcu, Alexander Graf Lambsdorff, Francisco José Millán Mon, Kristian Vigenin, Toomas Savi, Ari Vatanen, Katrin Saks, Jerzy Buzek, Maria Eleni Koppa i Gunnar Hökmark.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ioannis Varvitsiotis, Adrian Severin, Bogusław Rogalski, Christopher Beazley, Miloš Koterec, Reinhard Rack, Tunne Kelam, Czesław Adam Siekierski i Charles Tannock.

Głos zabrali: Jean-Pierre Jouyet i Benita Ferrero-Waldner.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności