Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 21 octombrie 2008 - Strasbourg

12. Relaţiile UE-Rusia (dezbatere)
CRE

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Relaţiile UE-Rusia

Benita Ferrero-Waldner (membră a Comisiei) şi Jean-Pierre Jouyet (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) au făcut declaraţii.

Au intervenit: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, în numele Grupului PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, în numele Grupului ALDE, Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE, Adam Bielan, în numele Grupului UEN, Esko Seppänen, în numele Grupului GUE/NGL, Paul Marie Coûteaux, în numele Grupului IND/DEM, Jana Bobošíková, neafiliată, Elmar Brok, Reino Paasilinna, Janusz Onyszkiewicz, Rebecca Harms, Konrad Szymański, Vittorio Agnoletto, Gerard Batten şi Sylwester Chruszcz.

PREZIDEAZĂ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

Au intervenit: Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sándor Tabajdi, Henrik Lax, Tatjana Ždanoka, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberto Fiore, Zbigniew Zaleski, Hannes Swoboda, Andrzej Wielowieyski, Hanna Foltyn-Kubicka, Bastiaan Belder, Josef Zieleniec, Libor Rouček, István Szent-Iványi, Laima Liucija Andrikienė, Ioan Mircea Paşcu, Alexander Graf Lambsdorff, Francisco José Millán Mon, Kristian Vigenin, Toomas Savi, Ari Vatanen, Katrin Saks, Jerzy Buzek, Maria Eleni Koppa şi Gunnar Hökmark.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ioannis Varvitsiotis, Adrian Severin, Bogusław Rogalski, Christopher Beazley, Miloš Koterec, Reinhard Rack, Tunne Kelam, Czesław Adam Siekierski şi Charles Tannock.

Au intervenit: Jean-Pierre Jouyet şi Benita Ferrero-Waldner.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate