Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 21. októbra 2008 - Štrasburg

12. Vzťahy EÚ a Ruska (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Komisie a Rady: Vzťahy EÚ a Ruska

Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie) a Jean-Pierre Jouyet (úradujúci predseda Rady) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE-DE, Jan Marinus Wiersma za skupinu PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, Adam Bielan za skupinu UEN, Esko Seppänen za skupinu GUE/NGL, Paul Marie Coûteaux za skupinu IND/DEM, Jana Bobošíková nezávislá poslankyňa, Elmar Brok, Reino Paasilinna, Janusz Onyszkiewicz, Rebecca Harms, Konrad Szymański, Vittorio Agnoletto, Gerard Batten a Sylwester Chruszcz.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sándor Tabajdi, Henrik Lax, Tatjana Ždanoka, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberto Fiore, Zbigniew Zaleski, Hannes Swoboda, Andrzej Wielowieyski, Hanna Foltyn-Kubicka, Bastiaan Belder, Josef Zieleniec, Libor Rouček, István Szent-Iványi, Laima Liucija Andrikienė, Ioan Mircea Paşcu, Alexander Graf Lambsdorff, Francisco José Millán Mon, Kristian Vigenin, Toomas Savi, Ari Vatanen, Katrin Saks, Jerzy Buzek, Maria Eleni Koppa a Gunnar Hökmark.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Ioannis Varvitsiotis, Adrian Severin, Bogusław Rogalski, Christopher Beazley, Miloš Koterec, Reinhard Rack, Tunne Kelam, Czesław Adam Siekierski a Charles Tannock.

Vystúpili: Jean-Pierre Jouyet a Benita Ferrero-Waldner.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia