Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2643(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0538/2008

Разисквания :

PV 21/10/2008 - 13
CRE 21/10/2008 - 13

Гласувания :

PV 22/10/2008 - 6.3
CRE 22/10/2008 - 6.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0514

Протокол
Вторник, 21 октомври 2008 г. - Страсбург

13. Демокрацията, правата на човека и новото споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Виетнам (разискване)
CRE

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0095/2008) зададен от Marco Cappato и Marco Pannella, от името на групата ALDE, към Съвета: Демокрацията, правата на човека и новото споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Виетнам (B6-0473/2008)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0096/2008) зададен от Marco Cappato и Marco Pannella, от името на групата ALDE, към Комисията: Демокрацията, правата на човека и новото споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Виетнам (B6-0474/2008)

Marco Cappato разви въпросите, изискващи устен отговор.

Jean-Pierre Jouyet (действащ председател на Съвета) и Benita Ferrero-Waldner (член на Комисията) отговориха на въпросите.

Изказаха се: Charles Tannock, от името на групата PPE-DE, Barbara Weiler, от името на групата PSE, и Athanasios Pafilis, от името на групата GUE/NGL.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

Изказаха се: Jim Allister, независим член на ЕП, Bernd Posselt и Richard Howitt.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Konrad Szymański и Marco Cappato.

Изказаха се: Jean-Pierre Jouyet и Benita Ferrero-Waldner.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 108, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Marco Cappato и Marco Pannella, от името на групата ALDE, относно новото Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Виетнам и правата на човека (B6-0538/2008),

- Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà, Richard Howitt и Barbara Weiler, от името на групата PSE, относно новото Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Виетнам и правата на човека (B6-0539/2008),

- Vittorio Agnoletto, от името на групата GUE/NGL, относно новото Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Виетнам (B6-0540/2008),

- Adam Bielan, Ryszard Czarnecki и Inese Vaidere, от името на групата UEN, относно новото Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Виетнам и правата на човека (B6-0542/2008).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.3 от протокола от 22.10.2008.

Правна информация - Политика за поверителност