Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2643(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0538/2008

Συζήτηση :

PV 21/10/2008 - 13
CRE 21/10/2008 - 13

Ψηφοφορία :

PV 22/10/2008 - 6.3
CRE 22/10/2008 - 6.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0514

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο

13. Δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα και νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βιετνάμ (συζήτηση)
CRE

Προφορική ερώτηση (O-0095/2008) που κατέθεσαν οι Marco Cappato και Marco Pannella, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς το Συμβούλιο: Δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα και η νέα εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Βιετνάμ (B6-0473/2008)

Προφορική ερώτηση (O-0096/2008) που κατέθεσαν οι Marco Cappato και Marco Pannella, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα και η νέα εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Βιετνάμ (B6-0474/2008)

Ο Marco Cappato αναπτύσσει τις προφορικές ερωτήσεις.

Οι Jean-Pierre Jouyet (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Barbara Weiler, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, και Αθανάσιος Παφίλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jim Allister, μη εγγεγραμμένος, Bernd Posselt και Richard Howitt.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Konrad Szymański και Marco Cappato.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Pierre Jouyet και Benita Ferrero-Waldner.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Marco Cappato και Marco Pannella, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ - Βιετνάμ και τα ανθρώπινα δικαιώματα (B6-0538/2008),

- Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà, Richard Howitt και Barbara Weiler, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τη νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ - Βιετνάμ και τα ανθρώπινα δικαιώματα (B6-0539/2008),

- Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη νέα Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας ΕΕ-Βιετνάμ (B6-0540/2008),

- Adam Bielan, Ryszard Czarnecki και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τη νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ - Βιετνάμ και τα ανθρώπινα δικαιώματα (B6-0542/2008).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου