Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 21. října 2008 - Štrasburk

14. Doba vyhrazená pro otázky (Rada)
CRE

Parlament projednal řadu otázek Radě (B6-0475/2008).

Otázka 1 (Claude Moraes): Pokroky v otázce „modré karty“.

Otázka a a doplňující otázky: Claude Moraes a Reinhard Rack. Odpověď: Jean-Pierre Jouyet (úřadující předseda Rady).

Otázka 2 (Liam Aylward): Dopad přístupu založeného na posouzení rizika na ceny potravin a na odolnost proti škodlivým organismům.

Otázka a a doplňující otázky: Liam Aylward, Jim Allister a Mairead McGuinness. Odpověď: Jean-Pierre Jouyet.

Otázka 3 (Seán Ó Neachtain): Přístup k financování v rámci evropských programů pro výzkum a technologický rozvoj.

Otázka a a doplňující otázky: Seán Ó Neachtain, Teresa Riera Madurell a Avril Doyle. Odpověď: Jean-Pierre Jouyet.

Otázka 4 (Brian Crowley): Mimořádná pomoc v případě přírodních katastrof.

Otázka a a doplňující otázky: Brian Crowley, Reinhard Rack a Jim Allister. Odpověď: Jean-Pierre Jouyet.

Otázka 5 (Eoin Ryan): Zajištění dodávek potravin v rámci nevyváženého partnerství.

Otázka a a doplňující otázky: Eoin Ryan, Avril Doyle a Manuel Medina Ortega. Odpověď: Jean-Pierre Jouyet.

Otázka 6 nebyla projednávána, protože podobná otázka již byla položena Radě během druhého zářijového dílčího zasedání (bod 13 zápisu ze dne 23.09.2008).

Otázka 7 (Manuel Medina Ortega): Letecká bezpečnost.

Otázka a a doplňující otázky: Manuel Medina Ortega, Robert Evans a Avril Doyle. Odpověď: Jean-Pierre Jouyet.

Otázka 8 (Robert Evans): Elektronické pasy.

Otázka a doplňující otázka: Robert Evans. Odpověď: Jean-Pierre Jouyet.

Otázka 9 (Marian Harkin): Dobrovolná práce.

Otázka a a doplňující otázky: Marian Harkin, Zita Pleštinská a Paul Rübig. Odpověď: Jean-Pierre Jouyet.

Otázka 10 (Avril Doyle): Politika EU týkající se GMO.

Otázka 11 (Mairead McGuinness): Diskuse o strategických hlediscích GMO.

Otázky a doplňující otázky: Avril Doyle a Mairead McGuinness. Odpověď: Jean-Pierre Jouyet.

Otázka 12 (Jim Higgins): Situace v Zimbabwe.

Otázka a a doplňující otázky: Jim Higgins a Colm Burke. Odpověď: Jean-Pierre Jouyet.

Autoři otázek 13 až 17, 19 až 23, 25 až 28 a 30 až 39 obdrží písemné odpovědi (viz příloha doslovného záznamu ze zasedání).

Doba vyhrazená pro otázky Radě skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí