Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/0283(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0291/2008

Indgivne tekster :

A6-0291/2008

Forhandlinger :

PV 21/10/2008 - 17
CRE 21/10/2008 - 17

Afstemninger :

PV 22/10/2008 - 4.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0509

Protokol
Tirsdag den 21. oktober 2008 - Strasbourg

17. Fremme af rene køretøjer til vejtransport (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning: Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af renere og mere energieffektive vejtransportkøretøjer [KOM(2007)0817 - C6-0008/2008 - 2005/0283(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Dan Jørgensen (A6-0291/2008)

Dan Jørgensen forelagde sin betænkning.

FORSÆDE: Luigi COCILOVO
næstformand

Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Andreas Schwab (ordfører for udtalelse fra IMCO), Silvia-Adriana Ţicău (ordfører for udtalelse fra TRAN), Karsten Friedrich Hoppenstedt for PPE-DE-Gruppen, Inés Ayala Sender for PSE-Gruppen, Vittorio Prodi for ALDE-Gruppen, Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen, Bairbre de Brún for GUE/NGL-Gruppen, Johannes Blokland for IND/DEM-Gruppen, Luís Queiró, Holger Krahmer, Pierre Pribetich, Avril Doyle, Paweł Bartłomiej Piskorski, Horst Schnellhardt, Gábor Harangozó, Fiona Hall, Eija-Riitta Korhola og Thomas Ulmer.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Miroslav Mikolášik, Zuzana Roithová, Oldřich Vlasák, Silvia-Adriana Ţicău og Paul Rübig.

Talere: Antonio Tajani og Dan Jørgensen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.5 i protokollen af 22.10.2008.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik