Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/0283(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0291/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0291/2008

Keskustelut :

PV 21/10/2008 - 17
CRE 21/10/2008 - 17

Äänestykset :

PV 22/10/2008 - 4.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0509

Pöytäkirja
Tiistai 21. lokakuuta 2008 - Strasbourg

17. Puhtaiden ja energiatehokkaiden maantieajoneuvojen edistäminen (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö: Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi puhtaiden ja energiatehokkaiden maantieajoneuvojen edistämisestä [KOM(2007)0817 - C6-0008/2008 - 2005/0283(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Dan Jørgensen (A6-0291/2008)

Dan Jørgensen esitteli laatimansa mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Luigi COCILOVO

Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Andreas Schwab (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Silvia-Adriana Ţicău (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Karsten Friedrich Hoppenstedt PPE-DE-ryhmän puolesta, Inés Ayala Sender PSE-ryhmän puolesta, Vittorio Prodi ALDE-ryhmän puolesta, Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta, Bairbre de Brún GUE/NGL-ryhmän puolesta, Johannes Blokland IND/DEM-ryhmän puolesta, Luís Queiró, Holger Krahmer, Pierre Pribetich, Avril Doyle, Paweł Bartłomiej Piskorski, Horst Schnellhardt, Gábor Harangozó, Fiona Hall, Eija-Riitta Korhola ja Thomas Ulmer.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik, Zuzana Roithová, Oldřich Vlasák, Silvia-Adriana Ţicău ja Paul Rübig.

Puheenvuorot: Antonio Tajani ja Dan Jørgensen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 22.10.2008, kohta 4.5.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö