Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2005/0283(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0291/2008

Ingediende teksten :

A6-0291/2008

Debatten :

PV 21/10/2008 - 17
CRE 21/10/2008 - 17

Stemmingen :

PV 22/10/2008 - 4.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0509

Notulen
Dinsdag 21 oktober 2008 - Straatsburg

17. Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen [COM(2007)0817 - C6-0008/2008 - 2005/0283(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Dan Jørgensen (A6-0291/2008)

Dan Jørgensen leidt het verslag in.

VOORZITTER: Luigi COCILOVO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Andreas Schwab (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Silvia-Adriana Ţicău (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Karsten Friedrich Hoppenstedt, namens de PPE-DE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de PSE-Fractie, Vittorio Prodi, namens de ALDE-Fractie, Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, Bairbre de Brún, namens de GUE/NGL-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Luís Queiró, Holger Krahmer, Pierre Pribetich, Avril Doyle, Paweł Bartłomiej Piskorski, Horst Schnellhardt, Gábor Harangozó, Fiona Hall, Eija-Riitta Korhola en Thomas Ulmer.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Miroslav Mikolášik, Zuzana Roithová, Oldřich Vlasák, Silvia-Adriana Ţicău en Paul Rübig.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani en Dan Jørgensen.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.5 van de notulen van 22.10.2008.

Juridische mededeling - Privacybeleid