Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2005/0283(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0291/2008

Texte depuse :

A6-0291/2008

Dezbateri :

PV 21/10/2008 - 17
CRE 21/10/2008 - 17

Voturi :

PV 22/10/2008 - 4.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0509

Proces-verbal
Marţi, 21 octombrie 2008 - Strasbourg

17. Promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea revizuită de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic [COM(2007)0817 - C6-0008/2008 - 2005/0283(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Dan Jørgensen (A6-0291/2008)

Dan Jørgensen şi-a prezentat raportul.

PREZIDEAZĂ: Luigi COCILOVO
Vicepreşedinte

A intervenit Antonio Tajani (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Andreas Schwab (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO), Silvia-Adriana Ţicău (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN), Karsten Friedrich Hoppenstedt, în numele Grupului PPE-DE, Inés Ayala Sender, în numele Grupului PSE, Vittorio Prodi, în numele Grupului ALDE, Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE, Bairbre de Brún, în numele Grupului GUE/NGL, Johannes Blokland, în numele Grupului IND/DEM, Luís Queiró, Holger Krahmer, Pierre Pribetich, Avril Doyle, Paweł Bartłomiej Piskorski, Horst Schnellhardt, Gábor Harangozó, Fiona Hall, Eija-Riitta Korhola şi Thomas Ulmer.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Miroslav Mikolášik, Zuzana Roithová, Oldřich Vlasák, Silvia-Adriana Ţicău şi Paul Rübig.

Au intervenit: Antonio Tajani şi Dan Jørgensen.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.5 al PV din 22.10.2008.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate