Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Úterý, 21. října 2008 - Štrasburk
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Texty dohod dodané Radou
 4.Následný postup na základě usnesení Parlamentu
 5.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 6.Výzvy v oblasti kolektivních dohod v EU (rozprava)
 7.Zasedání Evropské rady (15.–16. října 2008) (rozprava)
 8.Hlasování
  
8.1.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem: Řešení problému zásobování ropou (článek 117 jednacího řádu)
  
8.2.Dohoda ES-Nový Zéland o vědeckotechnické spolupráci * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.3.Protokol o spolupráci mezi Mezinárodní organizací pro civilní letectví a Evropským společenstvím týkající se bezpečnostních auditů a inspekcí a souvisejících záležitostí * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.4.Pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.5.Jednoduché tlakové nádoby (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.6.Dodatková ochranná osvědčení pro léčivé přípravky (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.7.Použití protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o ES (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.8.Kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví letecké dopravy (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.9.Systém vlastních zdrojů Společenství * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.10.Rámcové rozhodnutí Rady o evropském důkazním příkazu k zajištění předmětů, listin a údajů pro účely řízení v trestních věcech (evropský příkaz)* (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.11.Obnova stavů tresky * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.12.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.13.Opravný rozpočet č. 7/2008 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.14.Uvolnění prostředů z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.15.Založení globální aliance pro změnu klimatu (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.16.Vládnutí a partnerství na národním, regionálním a projektovém základě v oblasti regionální politiky (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.17.Zdokonalení tvorby právních předpisů v roce 2006 podle článku 9 Protokolu o uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.18.Kontrola uplatňování práva Společenství (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.19.Strategie pro budoucí dohodu o institucionálních aspektech regulačních agentur (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.20.Zatýkací rozkaz na Josepha Konyho s ohledem na jeho proces před Mezinárodním trestním tribunálem (hlasování)
  
8.21.Program Erasmus Mundus (2009–2013) ***I (hlasování)
  
8.22.Bezpečnostní pravidla a normy pro osobní lodě (přepracované znění) ***I (hlasování)
  
8.23.Geneticky modifikované mikroorganismy (přepracované znění) ***I (hlasování)
  
8.24.Statistické vykazování přepravy zboží a cestujících po moři (přepracované znění) ***I (hlasování)
  
8.25.Statistiky Společenství o obchodu mezi členskými státy ***I (hlasování)
  
8.26.Právní předpisy použitelné v manželských věcech * (hlasování)
  
8.27.Řízení rybářského loďstva zapsaného v nejvzdálenějších regionech Společenství * (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 12.Vztahy EU-Rusko (rozprava)
 13.Demokracie, lidská práva a nová smlouva o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a Vietnamem (rozprava)
 14.Doba vyhrazená pro otázky (Rada)
 15.Ochrana poslanecké imunity
 16.Program reformy polských loděnic (rozprava)
 17.Podpora vozidel silniční dopravy, která neznečišťují životní prostředí (rozprava)
 18.Dopad opatření pro bezpečnost letecké přepravy a detektorů pro fyzickou kontrolu na lidská práva, soukromí, ochranu údajů a lidskou důstojnost (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího zasedání
 20.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (231 kb) Prezenční listina (65 kb)       
 
Zápis (172 kb) Prezenční listina (24 kb) Výsledky hlasování (308 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (719 kb) 
 
Zápis (246 kb) Prezenční listina (65 kb) Výsledky hlasování (159 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (368 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí