Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Wtorek, 21 października 2008 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 4.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 5.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 6.Wyzwania w zakresie umów zbiorowych w UE (debata)
 7.Posiedzenie Rady Europejskiej (15-16 października 2008 r.) (debata)
 8.Głosowanie
  
8.1.Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Podnieść wyzwanie podwyżki cen ropy (art. 117 Regulaminu)
  
8.2.Umowa o współpracy naukowo-technicznej WE/Nowa Zelandia * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.3.Protokół o współpracy między Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i Wspólnotą Europejską w zakresie kontroli/inspekcji w dziedzinie ochrony lotnictwa i spraw powiązanych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.4.Odpowiedzialność cywilna związana z korzystaniem z pojazdów silnikowych (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.5.Proste zbiorniki ciśnieniowe (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.6.Dodatkowe świadectwo ochronne dla produktów leczniczych (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.7.Stosowanie Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu, załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.8.Pewne kategorie porozumień i praktyk uzgodnione w sektorze transportu lotniczego (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.9.System środków własnych Wspólnot * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.10.OCTOBER II Framwork decision on obtaining proof in criminal proceedings (European Evidence Warrant) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.11.Odnowienie zasobów dorsza * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.12.Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.13.Projekt budżetu korygującego nr 7/2008 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.14.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.15.Stworzenie światowego sojuszu na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.16.Zarządzanie i partnerstwo na poziomie krajowym i regionalnym i podstawy dla projektów w dziedzinie polityki regionalnej (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.17.„Lepsze stanowienie prawa 2006” zgodnie z art. 9 Protokołu w sprawie stosowania zasady pomocniczości i proporcjonalności (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.18.Kontrola stosowania prawa wspólnotowego (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.19.Strategia przyszłego rozwiązywania kwestii instytucjonalnych dotyczących agencji regulacyjnych (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.20.Nakaz zatrzymania Josepha Kony`ego w celu przeprowadzenia procesu przed CPIl (głosowanie)
  
8.21.Program Erasmus Mundus (2009-2013) ***I (głosowanie)
  
8.22.Reguły i normy bezpieczeństwa statków pasażerskich (przekształcenie) ***I (głosowanie)
  
8.23.Zamknięte użycie mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie (przekształcenie) ***I (głosowanie)
  
8.24.Sprawozdania statystyczne w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (wersja przeredagowana) ***I (głosowanie)
  
8.25.Dane statystyczne Wspólnoty odnoszące się do handlu towarami między państwami członkowskimi ***I (głosowanie)
  
8.26.Prawo właściwe w sprawach małżeńskich * (głosowanie)
  
8.27.Zarządzanie flotami rybackimi zarejestrowanymi w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty * (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Stosunki UE - Rosja (debata)
 13.Demokracja, prawa człowieka i nowa umowa o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską a Wietnamem (debata)
 14.Tura pytań (pytania do Rady)
 15.Ochrona immunitetu parlamentarnego
 16.Program reformy stoczni polskich (debata)
 17.Propagowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów w transporcie drogowym (debata)
 18.Wpływ środków dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa oraz urządzeń prześwietlających pasażerów na prawa człowieka, prywatność, ochronę danych i godność osobistą (debata)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (226 kb) Lista obecności (65 kb)       
 
Protokół (180 kb) Lista obecności (24 kb) Wyniki głosowania (270 kb) Wyniki głosowań imiennych (724 kb) 
 
Protokół (256 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (155 kb) Wyniki głosowań imiennych (357 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności