Indiċi 
Minuti
PDF 254kWORD 185k
It-Tlieta, 21 ta' Ottubru 2008 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Trażmissjoni ta' testi ta' ftehim mill-Kunsill
 4.Azzjoni meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 5.Dibattitu dwar każijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (imħabbra l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 6.Sfidi għall-ftehimiet kollettivi fl-UE (dibattitu)
 7.Laqgħa tal-Kunsill Ewropew (15-16 ta' Ottubru 2008) (dibattitu)
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  
8.1.Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew :Niffaċċjaw l-isfida tal-provvista taż-żejt (Artikolu 117 tar-Regoli ta' Proċedura)
  
8.2.Ftehima dwar il-Kooperazzjoni Xjentifika u Teknoloġika bejn il-KE u n-New Zealand * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.3.Memorandum ta’ Kooperazzjoni bejn l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Avjazzjoni Ċivili u l-Komunità Ewropea f’dak li għandu x’jaqsam mal-verifiki/l-ispezzjonijiet tas-sigurtà u l-kwistjonijiet relatati * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.4.Responsabbiltà ċivili fir-rigward ta’ l-użu ta’ vetturi bil-mutur (Verżjoni kodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.5.Reċipjenti sempliċi taħt pressjoni (Verżjoni kkodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.6.Iċ-ċertifikat ta' protezzjoni supplementari għal prodotti mediċinali (Verżjoni kkodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.7.L-applikazzjoni tal-Protokoll dwar il-proċedura ta’ l-iżbilanċ eċċessiv mehmuż mat-Trattat KE (Verżjoni kkodifikata) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.8.Ċerti kategoriji ta' ftehimiet u prattiċi miftiehma fis-settur tat-trasport bl-ajru (Verżjoni kkodifikata) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.9.Sistema tar-riżorsi proprji tal-Komunitajiet * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.10.OCTOBER II Framwork decision on obtaining proof in criminal proceedings (European Evidence Warrant) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.11.L-irkupru ta' l-istokkijiet tal-merluzz * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.12.Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjeta' ta' l-Unjoni Ewropea (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.13.L-abbozz ta' baġit ta' emenda nru 7/2008 (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.14.Mobilizzazzjoni tal-fondi Ewropej ta' aġġustament għall-globalizzazzjoni (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.15.Il-bini ta' alleanza għall-bidla fil-klima globali bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi li qed jiżviluppaw li huma foqra u li l-aktar huma vulnerabbli għal bidla fil-klima (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.16.Governanza u sħubija f'livell nazzjonali u reġjonali, u bażi għal proġetti ta' politika reġjonali (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.17.Leġiżlazzjoni aħjar 2006 skond l-Artikolu 9 tal-Protokoll dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.18.Il-monitoraġġ ta’ l-applikazzjoni tal-liġi Komunitarja (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.19.Strateġija għal ftehim fil-ġejjieni dwar l-aspetti istituzzjonali ta' l-Aġenziji Regolatorji (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.20.Il-mandat ta' arrest kontra Joseph Kony u l-ġuri tiegħu quddiem il-Qorti Kriminali Internazzjonali (votazzjoni)
  
8.21.Il-Programm Erasmus Mundus (2009-2013) ***I (votazzjoni)
  
8.22.Ir-regoli u n-normi ta' sigurtà għal vapuri tal-passiġġieri (Riformulazzjoni) ***I (votazzjoni)
  
8.23.L-użu fil-magħluq ta' mikro-organiżmi modifikati ġenetikament (Riformulazzjoni) ***I (votazzjoni)
  
8.24.Prospetti statistiċi rigward trasport ta' merkanzija u passiġġieri bil-baħar (riformulazzjoni) ***I (votazzjoni)
  
8.25.L-istatistika Komunitarja li għandha x'taqsam mal-kummerċ ta' merkanzija bejn l-Istati Membri ***I (votazzjoni)
  
8.26.Il-liġi applikabbli fi kwistjonijiet matrimonjali * (votazzjoni)
  
8.27.L-immaniġġjar tal-flotot tas-sajd reġistrati fir-reġjuni l-iktar periferiċi * (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 12.Relazzjonijiet UE - Russja (dibattitu)
 13.Demokrazija, drittijiet tal-bniedem u ftehim ġdid ta' sħubija u kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Vjetnam (dibattitu)
 14.Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kunsill)
 15.Talba għal difiża ta' immunità parlamentari.
 16.Programm ta' riforma tad-dockyards Pollakki (dibattitu)
 17.Il-promozzjoni ta' vetturi għat-trasport tat-triq li huma effiċjenti fl-użu tal-enerġija (dibattitu)
 18.L-effetti tal-miżuri ta' sikurezza u ta' tagħmir ta' skenjar tal-ġisem ta' l-avjazzjoni ċivili fuq id-drittijiet tal-bniedem, ir-rispett għall-ħajja privata u d-dinjita' tal-persuna u l-protezzjoni ta' data ta' natura personali (dibattitu)
 19.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 20.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


PRESIDENT: Diana WALLIS
Viċi-President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Dokumenti mressqa

Tressqu dawn d-dokumenti li ġejjin:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 92/85/KEE dwar l-introduzzjoni ta' mizuri biex jinkoraġġixxu t-titjib fis-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għall-ħaddiema nisa tqal u ħaddiema li welldu reċentement, jew li qed ireddgħu (COM(2008)0637 - C6-0340/2008 - 2008/0193(COD))

irreferut

responsabbli :

FEMM

opinjoni :

EMPL, ITRE

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa involuti f’attività b'kapaċità li fiha jaħdmu għal rashom u li tirrevoka d-Direttiva 86/613/KEE (COM(2008)0636 - C6-0341/2008 - 2008/0192(COD))

irreferut

responsabbli :

FEMM

opinjoni :

EMPL, ITRE, JURI, LIBE

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 98/8/KE dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali fir-rigward tal-estensjoni ta’ ċerti perjodi ta’ żmien (COM(2008)0618 - C6-0346/2008 - 2008/0188(COD))

irreferut

responsabbli :

ENVI

- Proposta għal direttiva tal- Kunsill .../…/KE li tiddetermina l-kamp ta' applikazzjoni ta’ l-Artikolu 143(b) u (ċ) tad-Direttiva 2006/112/KE dwar l-eżenzjoni mit-taxxa fuq il-valur miżjud fuq l-importazzjoni finali ta’ ċerti oġġetti (COM(2008)0575 - C6-0347/2008 - 2008/0181(CNS))

irreferut

responsabbli :

JURI

- Abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill li temenda r-Regoli ta' Proċedura tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-Komunitajiet Ewropej fir-rigward tas-sistema lingwistika applikabbli għall-appelli kontra d-deċiżjonijiet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea (13301/2008 - C6-0348/2008 - 2008/0806(CNS))

irreferut

responsabbli :

JURI

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar drittijiet tal-konsumatur (COM(2008)0614 - C6-0349/2008 - 2008/0196(COD))

irreferut

responsabbli :

IMCO

opinjoni :

JURI

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-bidu, l-eżerċizzju u s-superviżjoni prudenzjali tan-negozju tal-istituzzjonijiet tal-flus elettroniċi u ta' dawn l-istituzzjonijiet, li temenda d-Direttivi 2005/60/KE u 2006/48/KE u li tħassar id-Direttiva 2000/46/KE (COM(2008)0627 - C6-0350/2008 - 2008/0190(COD))

irreferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

JURI, LIBE, IMCO

- Rakkomandazzjoni għal regolament tal-Kunsill li jemenda ir-Regolament (KE) Nru 2533/98 tat-23 ta' Novembru 1998 dwar il-ġbir ta' tagħrif statistiku mill-Bank Ċentrali Ewropew (13411/2008 - C6-0351/2008 - 2008/0807(CNS))

irreferut

responsabbli :

ECON

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħlas transkonfinali fil-Komunità (COM(2008)0640 - C6-0352/2008 - 2008/0194(COD))

irreferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

JURI, IMCO

- Proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 dwar l-iffinanzjar tal-politika agrikola komuni u r-Regolament (KE) Nru 1234/2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) biex tiġi stabbilita distribuzzjoni tal-ikel għall-persuni l-aktar fil-bżonn fil-Komunità (COM(2008)0563 - C6-0353/2008 - 2008/0183(CNS))

irreferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

BUDG, CONT, REGI

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2002/15/KE dwar l-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol ta' ħaddiema li jwettqu attivitajiet mobbli tat-trasport fit-toroq (COM(2008)0650 - C6-0354/2008 - 2008/0195(COD))

irreferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

TRAN

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 29/2008 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N6-0015/2008 - C6-0355/2008 - 2008/2292(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 30/2008 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N6-0016/2008 - C6-0356/2008 - 2008/2293(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 31/2008 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N6-0017/2008 - C6-0357/2008 - 2008/2294(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 33/2008 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N6-0018/2008 - C6-0358/2008 - 2008/2295(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 35/2008 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N6-0019/2008 - C6-0359/2008 - 2008/2296(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 32/2008 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N6-0020/2008 - C6-0360/2008 - 2008/2297(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Abbozz għall-baġit ta' emenda Nru 7 għas-sena finanzjarja 2008 stabbilit mill-Kunsill fil-20 ta' Ottubru 2008 (14359/2008 - C6-0375/2008 - 2008/2252(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG


2) mill-Membri, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 113 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu u Flaviu Călin Rus. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kura ta' għajnuna għar-riproduzzzjoni umana (B6-0546/2008)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI
opinjoni: JURI

- Philip Claeys, Koenraad Dillen et Frank Vanhecke. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-attitudni tal-Istati Afrikani dwar il-Konferenza ta' Segwitu għall-Konferenza ta' Durban (B6-0547/2008)
i
rriferut lill-kumitat responsabbli: DEVE
opinjoni: AFET

- Marco Cappato, Vittorio Agnoletto, Vincenzo Aita, Alexander Alvaro, Alessandro Battilocchio, Costas Botopoulos, Philippe Busquin, Paulo Casaca, Giusto Catania, Fabio Ciani, Mojca Drčar Murko, Richard Falbr, Claudio Fava, Umberto Guidoni, David Hammerstein, Sophia In 'T Veld, Pierre Jonckheer, Jelko Kacin, Sajjad Karim, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Lebech, Jo Leinen, Pia Elda Locatelli, Baroness Sarah Ludford, Luisa Morgantini, Roberto Musacchio, Ramona Nicole Mănescu, Bill Newton Dunn, Marco Pannella, Vittorio Prodi, Giovanni Rivera, Aloyzas Sakalas, Gianluca Susta, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Johan Van Hecke, Donato Tommaso Veraldi, Johannes Voggenhuber, Adina-Ioana Vălean, Renate Weber u Gabriele Zimmer. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-riskju ta' ksur ta' prinċipji demokratiċi u l-istat tad-dritt fl-Italja (B6-0548/2008)
rriferut lill-kumitat responsabbli: LIBE
opinjoni: AFCO


3. Trażmissjoni ta' testi ta' ftehim mill-Kunsill

Il-Kunsill għadda kopji ċċertifikati tad-dokumenti li ġejjin:

- Protokoll għall-ftehim ta' sħubija u koperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej, minn naħa, u r-Repubblika tal-Moldova, min-naħa l-oħra, dwar l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija mal-PCA,

- Protokoll għall-ftehim ta' sħubija u koperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom min-naħa waħda, u r-Repubblika tat-Taġikistan min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija mal-Unjoni Ewropea.

- Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika tal-Indja dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru


4. Azzjoni meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-azzjonijiet meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet adottati mill-Parlament matul is-sessjoni parzjali tal-11 ta' Ġunju hija disponibbli fuq is-sit Séance en direct.


5. Dibattitu dwar każijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (imħabbra l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 115 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   Il-Venezuela

- Fernando Fernández Martín, Sérgio Marques, Charles Tannock, Bernd Posselt u Laima Liucija Andrikienė f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar il-funzjonarji li mhumiex jitħallew joħorġu bħala kandidati għall-elezzjonijiet muniċipali u reġjonali fil-Venezwela (B6-0549/2008),

- Mieczysław Edmund Janowski, Inese Vaidere, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan u Ewa Tomaszewska f'isem il-Grupp UEN, dwar il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fil-Venezwela (B6-0553/2008),

- Ignasi Guardans Cambó, Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea u Marios Matsakis f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-funzjonarji li mhumiex jitħallew joħorġu bħala kandidati għall-elezzjonijiet muniċipali u reġjonali fil-Venezwela (B6-0555/2008).

II.   Repubblika Demokratika tal-Kongo: kunflitt fiz-zoni tal-fruntieri tal-Lvant

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, Sophia in 't Veld, Fiona Hall u Marios Matsakis f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-Kongo: konfronti fiz-zoni viċin il-fruntiera tal-Lvant tar-Repubblika Demokratika tal-Kongo (B6-0556/2008),

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson u Thijs Berman f'isem il-Grupp PSE, dwar il-konfronti fiz-zoni viċin il-fruntiera tal-Lvant tar-Repubblika Demokratika tal-Kongo (B6-0559/2008),

- Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda u Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-Kivu (Repubblika Demokratika tal-Kongo) (B6-0563/2008),

- Jürgen Schröder, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt, Tunne Kelam u Hans-Peter Mayer f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar il-konfronti fiz-zoni viċin il-fruntiera tal-Lvant tar-Repubblika Demokratika tal-Kongo (B6-0565/2008),

- Luisa Morgantini f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il- konfronti fiz-zoni viċin il-fruntiera tal-Lvant tar-Repubblika Demokratika tal-Kongo (B6-0568/2008),

- Eoin Ryan, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka u Mieczysław Edmund Janowski f'isem il-Grupp UEN, war il-Kongo: konfronti fiz-zoni viċin il-fruntiera tal-Lvant tar-Repubblika Demokratika tal-Kongo (B6-0569/2008).

III.   Il-Birmanja

- Gintaras Didžiokas, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski, Ewa Tomaszewska u Adam Bielan f'isem il-Grupp UEN, dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fil-Birmanja (B6-0554/2008),

- Jules Maaten, Marios Matsakis, Marco Cappato u Marco Pannella f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-Birmanja (B6-0557/2008),

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock u Ana Maria Gomes f'isem il-Grupp PSE, dwar is-sitwazzjoni fil-Birmanja (B6-0558/2008),

- Frithjof Schmidt u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni fil-Birmanja (B6-0564/2008),

- Geoffrey Van Orden, Laima Liucija Andrikienė, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Colm Burke, Eija-Riitta Korhola u Tunne Kelam f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar il-Birmanja (B6-0566/2008),

- Jens Holm f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-Birmanja/Myanmar (B6-0567/2008).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 142 tar-Regoli tal-Proċedura.


6. Sfidi għall-ftehimiet kollettivi fl-UE (dibattitu)

Rapport dwar l-isfidi għall-ftehimiet kollettivi fl-UE [2008/2085(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Jan Andersson (A6-0370/2008)

Jan Andersson ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Małgorzata Handzlik (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Tadeusz Zwiefka (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Jacek Protasiewicz f'isem il-Grupp PPE-DE, Stephen Hughes f'isem il-Grupp PSE, Luigi Cocilovo f'isem il-Grupp ALDE, Elisabeth Schroedter f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ewa Tomaszewska f'isem il-Grupp UEN, Mary Lou McDonald f'isem il-Grupp GUE/NGL, Hanne Dahl f'isem il-Grupp IND/DEM, Roberto Fiore Membru mhux affiljat, Gunnar Hökmark, Magda Kósáné Kovács, Olle Schmidt, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Hélène Goudin, Philip Bushill-Matthews, Proinsias De Rossa, Anne E. Jensen, Jan Tadeusz Masiel u Thomas Mann.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Zuzana Roithová, Csaba Sándor Tabajdi, Marian Harkin, Bairbre de Brún, Luca Romagnoli, Mairead McGuinness, Costas Botopoulos, Søren Bo Søndergaard, Elmar Brok, Yannick Vaugrenard u Ilda Figueiredo.

Tkellmu: Vladimír Špidla u Jan Andersson.

PRESIDENT: Hans-Gert PÖTTERING
President

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.2 tal- Minuti ta' 21.10.2008 .


7. Laqgħa tal-Kunsill Ewropew (15-16 ta' Ottubru 2008) (dibattitu)

Rapport tal-Kunsill Ewropew u dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Laqgħa tal-Kunsill Ewropew (15-16 ta' Ottubru 2008)

Il-President għamlet dikjarazzjoni qasira biex tintroduċi d-dibattitu.

Nicolas Sarkozy (President fil-kariga tal-Kunsill) għamel rapport.

José Manuel Barroso (President tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: Joseph Daul f'isem il-Grupp PPE-DE, Martin Schulz f'isem il-Grupp PSE, Graham Watson f'isem il-Grupp ALDE, Daniel Cohn-Bendit f'isem il-Grupp Verts/ALE, Cristiana Muscardini f'isem il-Grupp UEN, Francis Wurtz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Nigel Farage f'isem il-Grupp IND/DEM, Bruno Gollnisch Membru mhux affiljat, Nicolas Sarkozy, José Manuel Barroso, Hartmut Nassauer, Robert Goebbels, Marielle De Sarnez, Konrad Szymański, Philippe de Villiers, Sergej Kozlík, José Manuel García-Margallo y Marfil, Poul Nyrup Rasmussen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Bernard Wojciechowski, Hans-Peter Martin, Margie Sudre, Martin Schulz, Nicolas Sarkozy u José Manuel Barroso.

PRESIDENT: Martine ROURE
Viċi-President

Tkellmu: Gilles Savary, Robert Atkins, li ddeplora t-tul li ttieħed fl-iżvolġiment tad-dibattitu, Linda McAvan, Margarita Starkevičiūtė, John Bowis, Bernard Poignant, Lena Ek, Alexander Radwan, Pervenche Berès, Jacek Saryusz-Wolski, Dariusz Rosati, Avril Doyle, Ieke van den Burg, Paul Rübig, Giles Chichester u Ryszard Czarnecki.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Zuzana Roithová, Stavros Lambrinidis, Marios Matsakis, Marie Anne Isler Béguin u Mirosław Mariusz Piotrowski.

Tkellmu: Jean-Pierre Jouyet (President fil-kariga tal-Kunsill), Joaquín Almunia (Membru tal-Kummissjoni).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa skont l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta' Proċedura fi tmiem id-dibattitu:

- Hartmut Nassauer f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar ir-riżultati tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-15-16 ta' Ottubru 2008 fi Brussell (B6-0543/2008),

- Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Adam Bielan, Brian Crowley, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp UEN, dwar il-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-15 u s-16 ta' Ottubru 2008 (B6-0550/2008),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Margarita Starkevičiūtė f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-15 u s-16 ta' Ottubru 2008 (B6-0551/2008),

- Martin Schulz, Hannes Swoboda, Robert Goebbels, Pervenche Berès, Linda McAvan, Jan Marinus Wiersma f'isem il-Grupp PSE, dwar ir-riżultat tal-Kunsill Ewropew ta' Brussell tal-15 u s-16 ta' Ottubru 2008 (B6-0552/2008),

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-Kunsill Ewropew tal-15 u s-16 ta' Ottubru 2008 (B6-0560/2008),

- Francis Wurtz, Umberto Guidoni, Roberto Musacchio, Esko Seppänen, Eva-Britt Svensson, Sahra Wagenknecht f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-Kunsill Ewropew tal-15 u s-16 ta' Ottubru 2008 (B6-0561/2008).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.2 tal- Minuti ta' 22.10.2008 .


8. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.

°
° ° °

Tkellem Jan Andersson f'isem il-Grupp PSE, li talab li skont l-Artikolu 179 (4) tar-Regoli ta' Proċedura, jipposponi l-vot tiegħu dwar l-isfidi għall-ftehimiet kollettivi fl-UE (A6-0370/2008) sal-ħin għall-votazzjoni ta' għada.

Il-Parlament wera l-qbil tiegħu għal din it-talba.

°
° ° °


8.1. Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew :Niffaċċjaw l-isfida tal-provvista taż-żejt (Artikolu 117 tar-Regoli ta' Proċedura)

Talba għal konsultazzjoni dwar: Niffaċċjaw l-isfida ta’ prezzijiet taż-żejt aktar għoljin

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

Approvazzjoni


8.2. Ftehima dwar il-Kooperazzjoni Xjentifika u Teknoloġika bejn il-KE u n-New Zealand * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f’isem il-Komunità Ewropea tal-Ftehim dwar Kooperazzjoni Xjentifika u Teknoloġika bejn il-Komunità Ewropea fuq in-naħa l-waħda u l-Gvern ta' New Zealand fuq in-naħa l-oħra [COM(2008)0170 - C6-0292/2008 - 2008/0066(CNS)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Angelika Niebler (A6-0367/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0478)


8.3. Memorandum ta’ Kooperazzjoni bejn l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Avjazzjoni Ċivili u l-Komunità Ewropea f’dak li għandu x’jaqsam mal-verifiki/l-ispezzjonijiet tas-sigurtà u l-kwistjonijiet relatati * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta’ Memorandum ta’ Kooperazzjoni bejn l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Avjazzjoni Ċivili u l-Komunità Ewropea f’dak li għandu x’jaqsam mal-verifiki/l-ispezzjonijiet tas-sigurtà u l-kwistjonijiet relatati [COM(2008)0335 - C6-0320/2008 - 2008/0111(CNS)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Paolo Costa (A6-0374/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0479)


8.4. Responsabbiltà ċivili fir-rigward ta’ l-użu ta’ vetturi bil-mutur (Verżjoni kodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-assigurazzjoni kontra responsabbiltà ċivili fir-rigward ta’ l-użu ta’ vetturi bil-mutur u l-infurzar ta’ l-obbligu ta’ assigurazzjoni kontra din ir-responsabbiltà (verżjoni kodifikata) [COM(2008)0098 - C6-0144/2008 - 2008/0049(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Diana Wallis (A6-0380/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0480)


8.5. Reċipjenti sempliċi taħt pressjoni (Verżjoni kkodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill marbuta ma' reċipjenti sempliċi taħt pressjoni (Verżjoni kkodifikata) [COM(2008)0202 - C6-0172/2008 - 2008/0076(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Diana Wallis (A6-0381/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0481)


8.6. Iċ-ċertifikat ta' protezzjoni supplementari għal prodotti mediċinali (Verżjoni kkodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar iċ-ċertifikat ta’ protezzjoni supplementari għal prodotti mediċinali (verżjoni kodifikata) [COM(2008)0369 - C6-0244/2008 - 2008/0126(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Diana Wallis (A6-0385/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0482)


8.7. L-applikazzjoni tal-Protokoll dwar il-proċedura ta’ l-iżbilanċ eċċessiv mehmuż mat-Trattat KE (Verżjoni kkodifikata) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tal-Protokoll dwar il-proċedura ta’ l-iżbilanċ eċċessiv mehmuża mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea (Verżjoni kkodifikata) [COM(2008)0073 - C6-0147/2008 - 2008/0053(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Diana Wallis (A6-0386/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0483)


8.8. Ċerti kategoriji ta' ftehimiet u prattiċi miftiehma fis-settur tat-trasport bl-ajru (Verżjoni kkodifikata) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 81(3) tat-Trattat għal ċerti kategoriji ta' akkordji u prattiċi miftiehma fis-settur tat-trasport bl-ajru (Verżjoni kkodifikata) [COM(2008)0367 - C6-0272/2008 - 2008/0124(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Diana Wallis (A6-0379/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0484)


8.9. Sistema tar-riżorsi proprji tal-Komunitajiet * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE, EURATOM) Nru 1150/2000 li jimplimenta d-Deċiżjoni 2000/597/KE, Euratom dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Komunitajiet [COM(2008)0223 - C6-0197/2008 - 2008/0089(CNS)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Alain Lamassoure (A6-0342/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0485)


8.10. OCTOBER II Framwork decision on obtaining proof in criminal proceedings (European Evidence Warrant) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta’ deċiżjoni ta’ qafas tal-Kunsill dwar il-Mandat Ewropew għall-kisba ta’ Provi sabiex jinkisbu oġġetti, dokumenti u data għall-użu tagħhom fil-kuntest ta’ proċeduri kriminali (Konsultazzjoni mġedda) [13076/2007 - C6-0293/2008 - 2003/0270(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Gérard Deprez (A6-0408/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

PROPOSTA TAL-KUNSILL, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0486)


8.11. L-irkupru ta' l-istokkijiet tal-merluzz * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport Proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 423/2004 dwar l-irkupru ta' l-istokkijiet tal-merluzz u li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2847/93 [COM(2008)0162 - C6-0183/2008 - 2008/0063(CNS)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Niels Busk (A6-0340/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0487)


8.12. Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjeta' ta' l-Unjoni Ewropea (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE fl-applikazzjoni tal-punt 26 tal-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba [COM(2008)0557 - C6-0318/2008 - 2008/2253(ACI)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Reimer Böge (A6-0399/2008)

(maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0488)


8.13. L-abbozz ta' baġit ta' emenda nru 7/2008 (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 7/2008 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2008 [0000/2008 - C6-0000/2008 - 2008/2252(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Kyösti Virrankoski (A6-0412/2008)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0489)


8.14. Mobilizzazzjoni tal-fondi Ewropej ta' aġġustament għall-globalizzazzjoni (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, b'applikazzjoni tal-punt 28 tal-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-immaniġġjar finanzjarju sod [COM(2008)0547 – C6 0312/2008 – 2008/2251(ACI)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Reimer Böge (A6-0405/2008)

(maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0490)


8.15. Il-bini ta' alleanza għall-bidla fil-klima globali bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi li qed jiżviluppaw li huma foqra u li l-aktar huma vulnerabbli għal bidla fil-klima (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-bini ta' Alleanza Globali dwar it-Tibdil fil-Klima bejn l-Unjoni Ewropea u pajjiżi fqar li qed jiżviluppaw li huma l-aktar vulnerabbli għat-tibdil fil-klima [2008/2131(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Anders Wijkman (A6-0366/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0491)


8.16. Governanza u sħubija f'livell nazzjonali u reġjonali, u bażi għal proġetti ta' politika reġjonali (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-governanza u sħubija f'livell nazzjonali u reġjonali, u bażi għal proġetti ta' politika reġjonali [2008/2064(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Jean Marie Beaupuy (A6-0356/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0492)


8.17. Leġiżlazzjoni aħjar 2006 skond l-Artikolu 9 tal-Protokoll dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-"Leġiżlazzjoni aħjar 2006" skond l-Artikolu 9 tal-Protokoll dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità [2008/2045(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Manuel Medina Ortega (A6-0355/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 17)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0493)


8.18. Il-monitoraġġ ta’ l-applikazzjoni tal-liġi Komunitarja (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-monitoraġġ ta’ l-applikazzjoni tal-liġi Komunitarja – l-24 rapport annwali mill-Kummissjoni [2008/2046(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0363/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 18)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0494)


8.19. Strateġija għal ftehim fil-ġejjieni dwar l-aspetti istituzzjonali ta' l-Aġenziji Regolatorji (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rapport dwar strateġija għal ftehim fil-ġejjieni dwar l-aspetti istituzzjonali ta' l-Aġenziji Regolatorji [2008/2103(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Georgios Papastamkos (A6-0354/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 19)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0495)


8.20. Il-mandat ta' arrest kontra Joseph Kony u l-ġuri tiegħu quddiem il-Qorti Kriminali Internazzjonali (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni ppreżentata skond l-Article 91 tar-Regoli ta' Proċedura minn Nirj Deva, Maria Martens, Alain Hutchinson, Thijs Berman, Thierry Cornillet, Johan Van Hecke, Frithjof Schmidt, Feleknas Uca, Luisa Morgantini u Ryszard Czarnecki, f'isem il-Kumitat DEVE, dwar l-akkuża u t-tressiq ta’ Joseph Kony quddiem il-Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja (B6-0536/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 20)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0496)


8.21. Il-Programm Erasmus Mundus (2009-2013) ***I (votazzjoni)

Rapport Rapport dwar il-proposta għal deciżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi programm ta' azzjoni għat-tisħiħ tal-kwalità fl-edukazzjoni ogħla u l-promozzjoni ta’ fehim interkulturali permezz ta’ kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi (Erasmus Mundus) (2009-2013) [COM(2007)0395 - C6-0228/2007 - 2007/0145(COD)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Marielle De Sarnez (A6-0294/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 21)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2008)0497)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2008)0497)


8.22. Ir-regoli u n-normi ta' sigurtà għal vapuri tal-passiġġieri (Riformulazzjoni) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli u n-normi ta' sigurtà għal vapuri tal-passiġġieri (riformulazzjoni) [COM(2007)0737 - C6-0442/2007 - 2007/0257(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: József Szájer (A6-0300/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 22)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2008)0498)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2008)0498)


8.23. L-użu fil-magħluq ta' mikro-organiżmi modifikati ġenetikament (Riformulazzjoni) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-użu fil-magħluq ta' mikro-organiżmi modifikati ġenetikament (Riformulazzjoni) [COM(2007)0736 - C6-0439/2007 - 2007/0259(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: József Szájer (A6-0297/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 23)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2008)0499)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2008)0499)


8.24. Prospetti statistiċi rigward trasport ta' merkanzija u passiġġieri bil-baħar (riformulazzjoni) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prospetti statistiċi fir-rigward tat-trasport ta' merkanzija u passiġġieri bil-baħar (Riformulazzjoni) [COM(2007)0859 - C6-0001/2008 - 2007/0288(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: József Szájer (A6-0288/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 24)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2008)0500)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2008)0500)


8.25. L-istatistika Komunitarja li għandha x'taqsam mal-kummerċ ta' merkanzija bejn l-Istati Membri ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 638/2004 dwar l-istatistika Komunitarja rigward il-kummerċ ta' merkanzija bejn l-Istati Membri [COM(2008)0058 - C6-0059/2008 - 2008/0026(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Eoin Ryan (A6-0348/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 25)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2008)0501)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2008)0501)


8.26. Il-liġi applikabbli fi kwistjonijiet matrimonjali * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda Regolament (KE) Nru 2201/2003 fir-rigward ta' ġurisidizzjoni u l-introduzzjoni ta' regoli dwar liġi applikabbli fi kwistjonijiet matrimonjali [COM(2006)0399 - C6-0305/2006 - 2006/0135(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Evelyne Gebhardt (A6-0361/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 26)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Tkellmu: Panayiotis Demetriou f'isem il-Grupp PPE-DE, bl-appoġġ ta' Evelyne Gebhardt (rapporteur), biex jippreżenta emenda orali għall-emenda 38, u Carlo Casini biex jenfasizza li l-emenda orali kienet kompatibbli mal-emendi 32 sa 37; din l-emenda orali għaddiet.

Tkellem Bruno Gollnisch, biex jitlob li t-test jerġa' jintbagħat lill-Kumitat; il-Parlament ċaħad din it-talba.

Tkellmu: Evelyne Gebhardt u Panayiotis Demetriou f'isem il-Grupp PPE-DE biex ifakkru li l-emendi 32 sa 37 waqgħu minħabba l-approvazzjoni tal-emenda 38, kif emendata oralment u Cristiana Muscardini f'isem il-Grupp UEN, dwar dawn l-emendi.

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2008)0502)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2008)0502)


8.27. L-immaniġġjar tal-flotot tas-sajd reġistrati fir-reġjuni l-iktar periferiċi * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 639/2004 dwar l-amministrazzjoni tal-flotot tas-sajd reġistrati fir-reġjuni l-iktar periferiċi [COM(2008)0444 - C6-0298/2008 - 2008/0138(CNS)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Pedro Guerreiro (A6-0388/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 27)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2008)0503)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2008)0503)


9. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, skont l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Anders Wijkman - A6-0366/2008:
Zuzana Roithová u Bogdan Pęk

Rapport Jean Marie Beaupuy - A6-0356/2008:
Victor Boştinaru f'isem il-Grupp PSE, u Zita Pleštinská

Rapport Marielle De Sarnez - A6-0294/2008:
Czesław Adam Siekierski u Philip Claeys

Rapport József Szájer - A6-0297/2008:
Gyula Hegyi

Rapport Evelyne Gebhardt - A6-0361/2008:
Carlo Casini, Zuzana Roithová u David Sumberg


10. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa mhux aktar minn ġimgħatejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

°
° ° °

Marie Panayotopoulos-Cassiotou qalet li l-apparat ta' votazzjoni tagħha ma ħadimx waqt il-votazzjoni għal ċerti rapporti.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.15
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.10 )

PRESIDENT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi-President

11. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


12. Relazzjonijiet UE - Russja (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Relazzjonijiet UE - Russja

Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni) u Jean-Pierre Jouyet (President fil-kariga tal-Kunsill) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra f'isem il-Grupp PPE-DE, Jan Marinus Wiersma f'isem il-Grupp PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck f'isem il-Grupp ALDE, Bart Staes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Adam Bielan f'isem il-Grupp UEN, Esko Seppänen f'isem il-Grupp GUE/NGL, Paul Marie Coûteaux f'isem il-Grupp IND/DEM, Jana Bobošíková Membru mhux affiljata, Elmar Brok, Reino Paasilinna, Janusz Onyszkiewicz, Rebecca Harms, Konrad Szymański, Vittorio Agnoletto, Gerard Batten u Sylwester Chruszcz.

PRESIDENT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi-President

Tkellmu: Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sándor Tabajdi, Henrik Lax, Tatjana Ždanoka, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberto Fiore, Zbigniew Zaleski, Hannes Swoboda, Andrzej Wielowieyski, Hanna Foltyn-Kubicka, Bastiaan Belder, Josef Zieleniec, Libor Rouček, István Szent-Iványi, Laima Liucija Andrikienė, Ioan Mircea Paşcu, Alexander Graf Lambsdorff, Francisco José Millán Mon, Kristian Vigenin, Toomas Savi, Ari Vatanen, Katrin Saks, Jerzy Buzek, Maria Eleni Koppa u Gunnar Hökmark.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Ioannis Varvitsiotis, Adrian Severin, Bogusław Rogalski, Christopher Beazley, Miloš Koterec, Reinhard Rack, Tunne Kelam, Czesław Adam Siekierski u Charles Tannock.

Tkellmu: Jean-Pierre Jouyet u Benita Ferrero-Waldner.

Id-dibattitu ngħalaq.


13. Demokrazija, drittijiet tal-bniedem u ftehim ġdid ta' sħubija u kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Vjetnam (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0095/2008) mressqa minn Marco Cappato u Marco Pannella f'isem il-Grupp ALDE, lill-Kunsill: Demokrazija, Drittijiet tal-Bniedem u ftehima ġdida ta' Sħubija u Koperazzjoni bejn l-UE u l-Vjetnam (B6-0473/2008)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0096/2008) mressqa minn Marco Cappato u Marco Pannella f'isem il-Grupp ALDE, lill-Kummissjoni: Demokrazija, Drittijiet tal-Bniedem u ftehima ġdida ta' Sħubija u Koperazzjoni bejn l-UE u l-Vjetnam (B6-0474/2008)

Marco Cappato għamel il-mistoqsijiet bi tweġiba orali.

Jean-Pierre Jouyet (President fil-kariga tal-Kunsill) u Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni) wieġbu għall-mistoqsijiet.

Tkellmu: Charles Tannock f'isem il-Grupp PPE-DE, Barbara Weiler f'isem il-Grupp PSE, u Athanasios Pafilis f'isem il-Grupp GUE/NGL.

PRESIDENT: Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi-President

Tkellmu: Jim Allister Membru mhux affiljat, Bernd Posselt u Richard Howitt.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Konrad Szymański u Marco Cappato.

Tkellmu: Jean-Pierre Jouyet u Benita Ferrero-Waldner.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 108(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Marco Cappato u Marco Pannella f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-Ftehima l-ġdida ta' Sħubija u Koperazzjoni bejn l-UE u l-Vjetnam u dwar id-drittijiet tal-bniedem (B6-0538/2008),

- Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà, Richard Howitt u Barbara Weiler f'isem il-Grupp PSE, dwar il-Ftehima l-ġdida ta' Sħubija u Koperazzjoni bejn l-UE u l-Vjetnam u dwar id-drittijiet tal-bniedem (B6-0539/2008),

- Vittorio Agnoletto f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-Ftehima ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-UE u l-Vjetnam (B6-0540/2008),

- Adam Bielan, Ryszard Czarnecki u Inese Vaidere f'isem il-Grupp UEN, dwar il-Ftehima l-ġdida ta' Sħubija u Koperazzjoni bejn l-UE u l-Vjetnam u dwar id-drittijiet tal-bniedem (B6-0542/2008).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.3 tal- Minuti ta' 22.10.2008 .


14. Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kunsill)

Il-Parlament eżamina numru ta' mistoqsijiet lill-Kunsill (B6-0475/2008).

Mistoqsija 1 (Claude Moraes): Il-progress tal-”Karta Blu”

Jean-Pierre Jouyet (President fil-kariga tal-Kunsill) wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Claude Moraes u Reinhard Rack.

Mistoqsija 2 (Liam Aylward): L-effetti ta' approċċ ibbażati fuq ir-riskju dwar prezzijiet tal-ikel u resistenza għal organiżmi qerrieda (pests).

Jean-Pierre Jouyet wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Liam Aylward, Jim Allister u Mairead McGuinness.

Mistoqsija 3 (Seán Ó Neachtain): Aċċess għall-fondi fi ħdan il-Programmi tal-UE għat-Teknoloġija ta' Riċerka u l-Iżvilupp.

Jean-Pierre Jouyet wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Seán Ó Neachtain, Teresa Riera Madurell u Avril Doyle.

Mistoqsija 4 (Brian Crowley): Għajnuna ta' urġenza wara diżastri naturali.

Jean-Pierre Jouyet wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Brian Crowley, Reinhard Rack u Jim Allister.

Mistoqsija 5 (Eoin Ryan): Is-Sikurezza ta' l-ikel f'kuntest ta' partnerjat mhux ugwali.

Jean-Pierre Jouyet wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Eoin Ryan, Avril Doyle u Manuel Medina Ortega.

Il-mistoqsija 6 ma ssejħitx, minħabba li s-suġġett tagħha kien diġà ttrattat f'mistoqsija lill-Kunsill matul is-sessjoni parzjali ta' Settembru II (punt 13 tal- Minuti ta' 23.09.2008).

Mistoqsija 7 (Manuel Medina Ortega): Is-Sikurezza fl-Ajru

Jean-Pierre Jouyet wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Manuel Medina Ortega, Robert Evans u Avril Doyle.

Mistoqsija 8 (Robert Evans): Il-Passaport Elettroniċi

Jean-Pierre Jouyet wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsija supplimentari ta' Robert Evans.

Mistoqsija 9 (Marian Harkin): Il-Volontarjat

Jean-Pierre Jouyet wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Marian Harkin, Zita Pleštinská u Paul Rübig.

Mistoqsija 10 (Avril Doyle): Il-politika tal-Unjoni Ewropea fir-rigward ta' prodotti ġenetikament modifikati.

Mistoqsija 11 (Mairead McGuinness): Diskussjonijiet dwar l-aspetti strateġiċi ta' GMOs

Jean-Pierre Jouyet wieġeb għall-mistoqsijiet kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Avril Doyle u Mairead McGuinness.

Mistoqsija 12 (Jim Higgins): Is-sitwazzjoni fiż-Żimbabwe

Jean-Pierre Jouyet wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Jim Higgins u Colm Burke.

Il-mistoqsijiqt 3 sa17, 19 sa 23, 25 sa 28 u 30 sa 39 ser jirċievu risposta bil-miktub (ara l-Anness tar-Rapport Verbatim).

Il-ħin tal-mistoqsijiet allokat għall-Kunsill intemm.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 19.00
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.00 )

PRESIDENT: Luisa MORGANTINI
Viċi-President

15. Talba għal difiża ta' immunità parlamentari.

Wara d-deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-29.11.2007 (punt 7_10 tal- Minuti ta' 29_11.2007) li jiddefendi l-immunità ta' Renato Brunetta, ex-Membru Parlamentari Ewropew, fi proċedura ċivili quddiem il-Qorti ta' Prim Istanza ta' Milan, l-awtoritajiet kompetenti Taljani kkomunikaw lill-Parlament, skont l-Artikolu 7 (9) tar-Regoli ta' Proċedura, is-segwitu tal-proċedura li tirriżulta minn din id-deċiżjoni.

Din il-komunikazzjoni se tintbagħat lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali għall-informazzjoni tiegħu.


16. Programm ta' riforma tad-dockyards Pollakki (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Programm ta' riforma tad-dockyards Pollakki

Tkellem Marek Siwiec, li nnota l-preżenza fil-gallerija ta' delegazzjoni ta' ħaddiema tad-dockyards Pollakki.

Neelie Kroes (Membru tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: Jerzy Buzek f'isem il-Grupp PPE-DE, Martin Schulz f'isem il-Grupp PSE, Janusz Onyszkiewicz f'isem il-Grupp ALDE, Elisabeth Schroedter f'isem il-Grupp Verts/ALE, Adam Bielan f'isem il-Grupp UEN, Ilda Figueiredo f'isem il-Grupp GUE/NGL, Witold Tomczak f'isem il-Grupp IND/DEM, Sylwester Chruszcz Membru mhux affiljat, Czesław Adam Siekierski, Bogusław Liberadzki, Hanna Foltyn-Kubicka, Filip Kaczmarek, Andrzej Jan Szejna, Ryszard Czarnecki, Urszula Gacek, Marek Siwiec, Dariusz Maciej Grabowski, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati u Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Zbigniew Zaleski, Bogdan Golik, Ewa Tomaszewska, Zdzisław Zbigniew Podkański u Marcin Libicki.

Tkellem Neelie Kroes.

Id-dibattitu ngħalaq.


17. Il-promozzjoni ta' vetturi għat-trasport tat-triq li huma effiċjenti fl-użu tal-enerġija (dibattitu)

Rapport dwar il-promozzjoni ta' vetturi għat-trasport tat-triq li huma effiċjenti fl-użu tal-enerġija u li ma jniġġsux [COM(2007)0817 - C6-0008/2008 - 2005/0283(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Dan Jørgensen (A6-0291/2008)

Dan Jørgensen ippreżenta r-rapport tiegħu.

PRESIDENT: Luigi COCILOVO
Viċi-President

Tkellem Antonio Tajani (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Andreas Schwab (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Silvia-Adriana Ţicău (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Karsten Friedrich Hoppenstedt f'isem il-Grupp PPE-DE, Inés Ayala Sender f'isem il-Grupp PSE, Vittorio Prodi f'isem il-Grupp ALDE, Margrete Auken f'isem il-Grupp Verts/ALE, Bairbre de Brún f'isem il-Grupp GUE/NGL, Johannes Blokland f'isem il-Grupp IND/DEM, Luís Queiró, Holger Krahmer, Pierre Pribetich, Avril Doyle, Paweł Bartłomiej Piskorski, Horst Schnellhardt, Gábor Harangozó, Fiona Hall, Eija-Riitta Korhola u Thomas Ulmer.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Miroslav Mikolášik, Zuzana Roithová, Oldřich Vlasák, Silvia-Adriana Ţicău u Paul Rübig.

Tkellmu: Antonio Tajani u Dan Jørgensen.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.5 tal- Minuti ta' 22.10.2008 .


18. L-effetti tal-miżuri ta' sikurezza u ta' tagħmir ta' skenjar tal-ġisem ta' l-avjazzjoni ċivili fuq id-drittijiet tal-bniedem, ir-rispett għall-ħajja privata u d-dinjita' tal-persuna u l-protezzjoni ta' data ta' natura personali (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0107/2008) mressqa minn Philip Bradbourn u Marco Cappato, f'isem il-Kumitat LIBE, lill-Kummissjoni: L-impatt tal-miżuri ta' sigurtà tal-avjazzjoni u ta' body scanners fuq id-drittijiet tal-bniedem, il-privatezza, il-protezzjoni tad-dejta u d-dinjità personali (B6-0478/2008)

Philip Bradbourn għamel il-mistoqsija bi tweġiba orali.

Antonio Tajani (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija bi tweġiba orali

Tkellmu: Luis de Grandes Pascual f'isem il-Grupp PPE-DE, Claudio Fava f'isem il-Grupp PSE, Marco Cappato f'isem il-Grupp ALDE, Eva Lichtenberger f'isem il-Grupp Verts/ALE, Giusto Catania f'isem il-Grupp GUE/NGL, Saïd El Khadraoui, Ignasi Guardans Cambó, Willy Meyer Pleite, Javier Moreno Sánchez u Adina-Ioana Vălean.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Inés Ayala Sender, Colm Burke, Silvia-Adriana Ţicău u Erik Meijer.

Tkellem Antonio Tajani.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni ppreżentata fl-aħħar tad-dibattitu, skont l-Artikolu 108(5) tar-Regoli ta' Proċedura.

- Philip Bradbourn, Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE-DE, Claudio Fava, Martine Roure f'isem il-Grupp PSE, Marco Cappato, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford f'isem il-Grupp ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg, Eva Lichtenberger f'isem il-Grupp Verts/ALE, Roberta Angelilli f'isem il-Grupp UEN, Søren Bo Søndergaard, Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Adamos Adamou, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite, Bairbre de Brún f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-impatt tal-miżuri ta' sigurtà tal-avjazzjoni u body scanners fuq id-drittijiet tal-bniedem, il-privatezza, id-dinjità umana u l-protezzjoni tad-dejta (B6-0562/2008).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.5 tal- Minuti ta' 23.10.2008 .


19. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 414.427/OJME).


20. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 00.15.

Harald Rømer

Martine Roure

Segretarju Ġenerali

Viċi-President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lo Curto, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza