Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0045(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0346/2008

Внесени текстове :

A6-0346/2008

Разисквания :

PV 22/10/2008 - 2
CRE 22/10/2008 - 2

Гласувания :

PV 22/10/2008 - 4.6
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0510

Протокол
Сряда, 22 октомври 2008 г. - Страсбург

2. Разрешения за пускане на пазара на лекарствени продукти ***I - Фалшифициране на лекарствени продукти (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2001/82/EО и 2001/83/EО относно измененията на условията за разрешителни за пускане на пазара на лекарствени продукти [COM(2008)0123 - C6-0137/2008 - 2008/0045(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Françoise Grossetête (A6-0346/2008)

Изявление на Комисията: Фалшифициране на лекарствени продукти

Françoise Grossetête представи доклада.

Günter Verheugen (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

Изказаха се: Петя Ставрева (докладчик по становището на комисията AGRI), Cristina Gutiérrez-Cortines, от името на групата PPE-DE, Dagmar Roth-Behrendt, от името на групата PSE, Alessandro Foglietta, от името на групата UEN, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Kathy Sinnott, от името на групата IND/DEM, Irena Belohorská, независим член на ЕП, Eija-Riitta Korhola, Daciana Octavia Sârbu, Marios Matsakis, Hanne Dahl, Zuzana Roithová, Giovanna Corda, Thomas Ulmer, Genowefa Grabowska, Cristian Silviu Buşoi и Amalia Sartori.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Miroslav Mikolášik, Dagmar Roth-Behrendt, Jorgo Chatzimarkakis, Dumitru Oprea, Donato Tommaso Veraldi и Emmanouil Angelakas.

Изказаха се: Günter Verheugen и Françoise Grossetête.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.6 от протокола от 22.10.2008.

Правна информация - Политика за поверителност