Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0045(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0346/2008

Ingediende teksten :

A6-0346/2008

Debatten :

PV 22/10/2008 - 2
CRE 22/10/2008 - 2

Stemmingen :

PV 22/10/2008 - 4.6
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0510

Notulen
Woensdag 22 oktober 2008 - Straatsburg

2. Wijzigingen in de voorwaarden van vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen ***I - Namaakgeneesmiddelen (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG en Richtlijn 2001/83/EG, wat wijzigingen in de voorwaarden van vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen betreft [COM(2008)0123 - C6-0137/2008 - 2008/0045(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Françoise Grossetête (A6-0346/2008)

Verklaring van de Commissie: Namaakgeneesmiddelen

Françoise Grossetête leidt het verslag in.

Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Petya Stavreva (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Cristina Gutiérrez-Cortines, namens de PPE-DE-Fractie, Dagmar Roth-Behrendt, namens de PSE-Fractie, Alessandro Foglietta, namens de UEN-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Kathy Sinnott, namens de IND/DEM-Fractie, Irena Belohorská, niet-ingeschrevene, Eija-Riitta Korhola, Daciana Octavia Sârbu, Marios Matsakis, Hanne Dahl, Zuzana Roithová, Giovanna Corda, Thomas Ulmer, Genowefa Grabowska, Cristian Silviu Buşoi en Amalia Sartori.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Miroslav Mikolášik, Dagmar Roth-Behrendt, Jorgo Chatzimarkakis, Dumitru Oprea, Donato Tommaso Veraldi en Emmanouil Angelakas.

Het woord wordt gevoerd door Günter Verheugen en Françoise Grossetête.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.6 van de notulen van 22.10.2008.

Juridische mededeling - Privacybeleid