Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0045(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0346/2008

Teksty złożone :

A6-0346/2008

Debaty :

PV 22/10/2008 - 2
CRE 22/10/2008 - 2

Głosowanie :

PV 22/10/2008 - 4.6
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0510

Protokół
Środa, 22 października 2008 r. - Strasburg

2. Zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych ***I - Podrabianie leków (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2001/82/WE i dyrektywę 2001/83/WE odnośnie do zmian warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych [COM(2008)0123 - C6-0137/2008 - 2008/0045(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Françoise Grossetête (A6-0346/2008)

Oświadczenie Komisji: Podrabianie leków

Françoise Grossetête przedstawiła sprawozdanie.

Günter Verheugen (wiceprzewodniczący Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Petya Stavreva (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Cristina Gutiérrez-Cortines w imieniu grupy PPE-DE, Dagmar Roth-Behrendt w imieniu grupy PSE, Alessandro Foglietta w imieniu grupy UEN, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Kathy Sinnott w imieniu grupy IND/DEM, Irena Belohorská niezrzeszona, Eija-Riitta Korhola, Daciana Octavia Sârbu, Marios Matsakis, Hanne Dahl, Zuzana Roithová, Giovanna Corda, Thomas Ulmer, Genowefa Grabowska, Cristian Silviu Buşoi i Amalia Sartori.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Miroslav Mikolášik, Dagmar Roth-Behrendt, Jorgo Chatzimarkakis, Dumitru Oprea, Donato Tommaso Veraldi i Emmanouil Angelakas.

Głos zabrali: Günter Verheugen i Françoise Grossetête.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.6 protokołu z dnia 22.10.2008.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności