Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0045(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0346/2008

Predkladané texty :

A6-0346/2008

Rozpravy :

PV 22/10/2008 - 2
CRE 22/10/2008 - 2

Hlasovanie :

PV 22/10/2008 - 4.6
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0510

Zápisnica
Streda, 22. októbra 2008 - Štrasburg

2. Zmeny podmienok povolení na uvedenie na trh pre lieky ***I - Falšovanie liekov (rozprava)
Doslovný zápis

Správa: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernica 2001/82/ES a smernica 2001/83/ES, pokiaľ ide o zmeny podmienok povolení na uvedenie na trh pre lieky [COM(2008)0123 - C6-0137/2008 - 2008/0045(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Françoise Grossetête (A6-0346/2008)

Vyhlásenie Komisie: Falšovanie liekov

Françoise Grossetête uviedla správu.

Günter Verheugen (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Petya Stavreva (spravodajkyňa výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Cristina Gutiérrez-Cortines za skupinu PPE-DE, Dagmar Roth-Behrendt za skupinu PSE, Alessandro Foglietta za skupinu UEN, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Kathy Sinnott za skupinu IND/DEM, Irena Belohorská nezávislá poslankyňa, Eija-Riitta Korhola, Daciana Octavia Sârbu, Marios Matsakis, Hanne Dahl, Zuzana Roithová, Giovanna Corda, Thomas Ulmer, Genowefa Grabowska, Cristian Silviu Buşoi a Amalia Sartori.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Miroslav Mikolášik, Dagmar Roth-Behrendt, Jorgo Chatzimarkakis, Dumitru Oprea, Donato Tommaso Veraldi a Emmanouil Angelakas.

Vystúpili: Günter Verheugen a Françoise Grossetête.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.6 zápisnice zo dňa 22.10.2008.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia