Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0113(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0195/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0195/2008

Συζήτηση :

PV 22/10/2008 - 3
CRE 22/10/2008 - 3

Ψηφοφορία :

PV 22/10/2008 - 4.7
CRE 22/10/2008 - 4.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0511

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο

3. Προστασία των καταναλωτών ως προς ορισμένες πτυχές της χρήσης αγαθών υπό καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προστασία των καταναλωτών ως προς ορισμένες πτυχές της χρονομεριστικής μίσθωσης, των μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, της μεταπώλησης και της ανταλλαγής [COM(2007)0303 - C6-0159/2007 - 2007/0113(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Toine Manders (A6-0195/2008)

Ο Toine Manders παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Meglena Kuneva (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Emanuel Jardim Fernandes (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Antonio López-Istúriz White (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Malcolm Harbour, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, και Joel Hasse Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας PSE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mechtild ROTHE
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Heide Rühle, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Leopold Józef Rutowicz, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Charlotte Cederschiöld, Arlene McCarthy, Marian Zlotea και Bernadette Vergnaud.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Philip Bradbourn και Zuzana Roithová.

Παρεμβαίνουν οι Meglena Kuneva και Toine Manders.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2008.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 10.55 π.μ.)

(Από τις 11.15 π.μ. έως τις 11.30 π.μ. το Σώμα συνέρχεται για την απονομή του βραβείου Lux.)

(Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 11.30 π.μ.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου