Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0113(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0195/2008

Predkladané texty :

A6-0195/2008

Rozpravy :

PV 22/10/2008 - 3
CRE 22/10/2008 - 3

Hlasovanie :

PV 22/10/2008 - 4.7
CRE 22/10/2008 - 4.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0511

Zápisnica
Streda, 22. októbra 2008 - Štrasburg

3. Ochrana spotrebiteľov, pokiaľ ide o určité aspekty časovo vymedzeného užívania nehnuteľností ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane spotrebiteľov, pokiaľ ide o určité aspekty časovo vymedzeného užívania nehnuteľností a dlhodobých dovolenkových produktov, ďalší predaj a výmenu [COM(2007)0303 - C6-0159/2007 - 2007/0113(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca Toine Manders (A6-0195/2008)

Toine Manders uviedol správu.

V rozprave vystúpila Meglena Kuneva (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Emanuel Jardim Fernandes (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Antonio López-Istúriz White (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Malcolm Harbour za skupinu PPE-DE a Joel Hasse Ferreira za skupinu PSE.

PREDSEDNÍCTVO: Mechtild ROTHE
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Heide Rühle za skupinu Verts/ALE, Leopold Józef Rutowicz za skupinu UEN, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Charlotte Cederschiöld, Arlene McCarthy, Marian Zlotea a Bernadette Vergnaud.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Philip Bradbourn a Zuzana Roithová.

Vystúpili títo poslanci: Meglena Kuneva a Toine Manders.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.7 zápisnice zo dňa 22.10.2008.

(Rokovanie bolo prerušené o10.55 h.)

(Od 11.15 h do 11.30 h sa Parlament zišiel pri príležitosti odovzdávania ceny Lux.)

(Rokovanie pokračovalo o 11.30 h.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia