Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2523(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0543/2008

Συζήτηση :

PV 21/10/2008 - 7
CRE 21/10/2008 - 7

Ψηφοφορία :

PV 22/10/2008 - 4.2
CRE 22/10/2008 - 4.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0506

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο

4.2. Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (15-16 Οκτωβρίου 2008) (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0543/2008, B6-0550/2008, B6-0551/2008, B6-0552/2008, B6-0560/2008 και B6-0561/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0543/2008

(αντικαθιστά τιςB6-0543/2008, B6-0550/2008, B6-0551/2008 και B6-0552/2008):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Hartmut Nassauer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,
Hannes Swoboda και Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,
Annemie Neyts-Uyttebroeck και Margarita Starkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Adam Bielan και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN.

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0506)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Pervenche Berès, πρόεδρος της Επιτροπής ECON, πριν την ψηφοφορία,

- Wolf Klinz, ο οποίος προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 6. Η προφορική αυτή τροπολογία δεν κρατείται δεδομένου ότι περισσότεροι από 40 βουλευτές αντιτίθενται στο να ληφθεί υπόψη.

- Hartmut Nassauer επί της προφορικής τροπολογίας αυτής,

- Avril Doyle για να τεθεί σε ψηφοφορία η παραγράφος 6,

- Margarita Starkevičiūtė, η οποία προτείνει προφορική τροπολογία επί της παραγράφου 9. Η προφορική αυτή τροπολογία δεν κρατείται δεδομένου ότι περισσότεροι από 40 βουλευτές αντιτίθενται στο να ληφθεί υπόψη.

- Ona Juknevičienė, η οποία προτείνει προφορική τροπολογία επί της παραγράφου 29. Η προφορική αυτή τροπολογία δεν κρατείται δεδομένου ότι περισσότεροι από 40 βουλευτές αντιτίθενται στο να ληφθεί υπόψη.

- Hartmut Nassauer επί αυτής της προφορικής τροπολογίας,

- Hélène Goudin όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των τροπολογιών πριν από την ψηφοφορία,

- Alexander Alvaro, ο οποίος εκφράζει λύπη για την απουσία του Συμβουλίου κατά την ψηφοφορία αυτή.

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B6-0560/2008 και B6-0561/2008 καταπίπτουν.)

°
° ° °

Ο David Martin καλωσορίζει την Catherine Ashton, νέο μέλος της Επιτροπής.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου