Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 22 октомври 2008 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

4. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

°
° ° °

Изказаха се: Gay Mitchell, който се оплака от начина, по който е организирано времето за въпроси към Съвета, и Bernd Posselt, който подкрепи това твърдение (Председателят отговори, че техните забележки ще бъдат предадени на Бюрото).

°
° ° °


4.1. Одобряване на назначаването на Catherine Margaret Ashton, баронеса Ashton of Upholland, за член на Комисията (гласуване)

4.2. Европейски съвет на 15 и 16 октомври 2008 г. (гласуване)

4.3. Работа чрез агенции за временна заетост ***II (гласуване)

4.4. Mногогодишна програма на Общността за защита на децата при използване на интернет и други комуникационни технологии ***I (гласуване)

4.5. Създаване на благоприятни условия за продажба на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства ***I (гласуване)

4.6. Разрешения за пускане на пазара на лекарствени продукти ***I (гласуване)

4.7. Защита на потребителите по отношение на някои аспекти на временното ползване на собственост ***I (гласуване)
Правна информация - Политика за поверителност