Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

4. Ώρα των ψηφοφοριών
Πλήρη Πρακτικά

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν ο Gay Mitchell, ο οποίος εκφράζει παράπονα σχετικά με την οργάνωση της ώρας των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο, και ο Bernd Posselt, ο οποίος υποστηρίζει τις δηλώσεις του (Ο Πρόεδρος απαντά ότι οι παρατηρήσεις τους θα διαβιβαστούν στο Προεδρείο).

°
° ° °


4.1. Έγκριση του ορισμού της Catherine Ashton ως μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ψηφοφορία)

4.2. Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (15-16 Οκτωβρίου 2008) (ψηφοφορία)

4.3. Προσωρινή απασχόληση ***II (ψηφοφορία)

4.4. Προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες επικοινωνιών ***I (ψηφοφορία)

4.5. Προώθηση καθαρών οχημάτων οδικών μεταφορών ***I (ψηφοφορία)

4.6. Τροποποιήσεις των όρων της άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ***I (ψηφοφορία)

4.7. Προστασία των καταναλωτών ως προς ορισμένες πτυχές της χρήσης αγαθών υπό καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης ***I (ψηφοφορία)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου