Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 22. októbra 2008 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

4. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Gay Mitchell, ktorý sa sťažoval na organizáciu hodiny otázok pre Radu, a Bernd Posselt, ktorý podporil jeho sťažnosť (predseda odpovedal, že ich poznámky budú postúpené predsedníctvu).

°
° ° °


4.1. Schválenie nominácie pani Catherine Ashtonovej za členku Komisie (hlasovanie)

4.2. Zasadnutie Európskej rady (15.- 16. októbra 2008) (hlasovanie)

4.3. Dočasná agentúrna práca ***II (hlasovanie)

4.4. Viacročný program Spoločenstva na ochranu detí, ktoré používajú internet a iné komunikačné technológie ***I (hlasovanie)

4.5. Podpora čistých a energeticky úsporných vozidiel v cestnej doprave ***I (hlasovanie)

4.6. Zmeny podmienok povolení na uvedenie na trh pre lieky ***I (hlasovanie)

4.7. Ochrana spotrebiteľov, pokiaľ ide o určité aspekty časovo vymedzeného užívania nehnuteľností ***I (hlasovanie)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia