Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 22. oktober 2008 - Strasbourg

7. Stemmeforklaringer
CRE

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Godkendelse af Catherine Ashtons udnævnelse til medlem af Kommissionen (B6-0575/2008):
Toomas Savi

Det Europæiske Råds møde (15.-16. oktober 2008) (RC-B6-0543/2008):
Jim Allister, Marian Harkin, Daniel Hannan, Eija-Riitta Korhola, Peter Skinner, Ivo Strejček, Gay Mitchell og Zuzana Roithová

Betænkning: Harlem Désir - A6-0373/2008:
Hubert Pirker og Ewa Tomaszewska

Betænkning: Roberta Angelilli - A6-0404/2008:
Neena Gill, Hubert Pirker, Zita Pleštinská, Jan Březina, Zuzana Roithová, Koenraad Dillen og Marusya Ivanova Lyubcheva

Betænkning: Françoise Grossetête - A6-0346/2008:
Milan Gaľa og Zuzana Roithová

Betænkning: Toine Manders - A6-0195/2008:
Neena Gill, Zuzana Roithová og Gary Titley

Betænkning: Jan Andersson - A6-0370/2008:
Zuzana Roithová, Marian Harkin, Mairead McGuinness, Philip Claeys, Ewa Tomaszewska og Katrin Saks.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik