Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2008 m. spalio 22 d. - Strasbūras

7. Paaiškinimai dėl balsavimo
Stenograma

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Catherine Ashton paskyrimo Europos Komisijos nare patvirtinimas (B6-0575/2008):
Toomas Savi

Europos Vadovų Tarybos susitikimas (2008 m. spalio 15–16 d.) (RC-B6-0543/2008):
Jim Allister, Marian Harkin, Daniel Hannan, Eija-Riitta Korhola, Peter Skinner, Ivo Strejček, Gay Mitchell ir Zuzana Roithová

Pranešimas: Harlem Désir - A6-0373/2008:
Hubert Pirker ir Ewa Tomaszewska

Pranešimas: Roberta Angelilli - A6-0404/2008:
Neena Gill, Hubert Pirker, Zita Pleštinská, Jan Březina, Zuzana Roithová, Koenraad Dillen ir Marusya Ivanova Lyubcheva

Pranešimas: Françoise Grossetête - A6-0346/2008:
Milan Gaľa ir Zuzana Roithová

Pranešimas: Toine Manders - A6-0195/2008:
Neena Gill, Zuzana Roithová ir Gary Titley

Pranešimas: Jan Andersson - A6-0370/2008:
Zuzana Roithová, Marian Harkin, Mairead McGuinness, Philip Claeys, Ewa Tomaszewska ir Katrin Saks

Teisinė informacija - Privatumo politika