Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 22 octombrie 2008 - Strasbourg

7. Explicaţii privind votul
Stenograma

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Aprobarea numirii lui Catherine Ashton în calitate de membru al Comisiei Europene (B6-0575/2008):
Toomas Savi

Reuniunea Consiliului European (15-16 octombrie 2008)(RC-B6-0543/2008):
Jim Allister, Marian Harkin, Daniel Hannan, Eija-Riitta Korhola, Peter Skinner, Ivo Strejček, Gay Mitchell şi Zuzana Roithová

Raport Harlem Désir - A6-0373/2008:
Hubert Pirker şi Ewa Tomaszewska

Raport Roberta Angelilli - A6-0404/2008:
Neena Gill, Hubert Pirker, Zita Pleštinská, Jan Březina, Zuzana Roithová, Koenraad Dillen şi Marusya Ivanova Lyubcheva

Raport Françoise Grossetête - A6-0346/2008:
Milan Gaľa şi Zuzana Roithová

Raport Toine Manders - A6-0195/2008:
Neena Gill, Zuzana Roithová şi Gary Titley

Raport Jan Andersson - A6-0370/2008:
Zuzana Roithová, Marian Harkin, Mairead McGuinness, Philip Claeys, Ewa Tomaszewska şi Katrin Saks

Aviz juridic - Politica de confidențialitate