Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 22. októbra 2008 - Štrasburg

7. Vysvetlenia hlasovania
Doslovný zápis

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Schválenie nominácie pani Catherine Ashtonovej za členku Komisie (B6-0575/2008):
Toomas Savi

Zasadnutie Európskej rady (15.- 16. októbra 2008)(RC-B6-0543/2008):
Jim Allister, Marian Harkin, Daniel Hannan, Eija-Riitta Korhola, Peter Skinner, Ivo Strejček, Gay Mitchell a Zuzana Roithová

Správa: Harlem Désir - A6-0373/2008:
Hubert Pirker a Ewa Tomaszewska

Správa: Roberta Angelilli - A6-0404/2008:
Neena Gill, Hubert Pirker, Zita Pleštinská, Jan Březina, Zuzana Roithová, Koenraad Dillen a Marusya Ivanova Lyubcheva

Správa: Françoise Grossetête - A6-0346/2008:
Milan Gaľa a Zuzana Roithová

Správa: Toine Manders - A6-0195/2008:
Neena Gill, Zuzana Roithová a Gary Titley

Správa: Jan Andersson - A6-0370/2008:
Zuzana Roithová, Marian Harkin, Mairead McGuinness, Philip Claeys, Ewa Tomaszewska a Katrin Saks

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia