Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 22 oktober 2008 - Strasbourg

7. Röstförklaringar
Fullständigt förhandlingsreferat

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Godkännande av nomineringen av Catherine Ashton till ledamot av Europeiska kommissionen (B6-0575/2008):
Toomas Savi

Europeiska rådets möte (15-16 oktober 2008)(RC-B6-0543/2008):
Jim Allister, Marian Harkin, Daniel Hannan, Eija-Riitta Korhola, Peter Skinner, Ivo Strejček, Gay Mitchell och Zuzana Roithová

Betänkande Harlem Désir - A6-0373/2008:
Hubert Pirker och Ewa Tomaszewska

Betänkande Roberta Angelilli - A6-0404/2008:
Neena Gill, Hubert Pirker, Zita Pleštinská, Jan Březina, Zuzana Roithová, Koenraad Dillen och Marusya Ivanova Lyubcheva

Betänkande Françoise Grossetête - A6-0346/2008:
Milan Gaľa och Zuzana Roithová

Betänkande Toine Manders - A6-0195/2008:
Neena Gill, Zuzana Roithová och Gary Titley

Betänkande Jan Andersson - A6-0370/2008:
Zuzana Roithová, Marian Harkin, Mairead McGuinness, Philip Claeys, Ewa Tomaszewska och Katrin Saks

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy