Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 22 oktober 2008 - Straatsburg

(De vergadering wordt om 13.35 uur onderbroken en om 15.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Martine ROURE
Ondervoorzitter

9. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Juridische mededeling - Privacybeleid